[[suggestion]]
Arbeidslivspolitikken endres drastisk under Biden

Bidens presidentordrer skal sørge for økonomisk hjelp til familier og arbeidstakere som har mistet jobbene sine som følge av koronakrisen. Biden har bedt arbeidsdepartementet i USA om å klargjøre hvilke økonomiske rettigheter som skal gjelde for arbeidstakere som ikke tør returnere til jobbene sine som følge av covid-19.

Biden har også oppfordret til en plan for å øke statsansattes timelønn til minst 15 dollar. Kongressen må godkjenne planene før de kan settes i verk, ifølge Time Magazine

Flere fagorganiserte

Antall fagorganiserte i USA har stadig gått ned de siste tiårene. Men nå kan trenden være i ferd med å snu. Nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at antall fagorganiserte økte i 2020. Tallene er imidlertid fortsatt lave, sammenlignet med Norge og andre europeiske land.

I 2020 var 10,8 prosent av amerikanske arbeidstakere medlemmer av en fagforening, opp fra 10,3 prosent i 2019. Statistikken viser også at færre arbeidsplasser ble borte blant fagorganiserte enn blant andre grupper i fjor, ifølge det amerikanske arbeidsdepartementet.

Biden vil styrke fagorganisering

President Joe Biden har lovet å jobbe for å styrke fagforeningene i sin presidentperiode.

- Sterke fagforeninger bygde den amerikanske middelklassen. Selve definisjonen på det gode liv, vissheten om at du kan ta vare på familien din, baseres på 40-timers arbeidsuker, betalt permisjon, et godt helsevesen, at du har en stemme på arbeidsplassen din. Disse rettighetene har vi takket være dem som opprettet fagforeningene i sin tid og kjempet for arbeidstakeres beskyttelse, sa Joe Biden under sin presidentkampanje.

Biden lovet å ta opp store bedrifters maktmisbruk overfor ansatte og holde bedriftsledere personlig ansvarlige for brudd på arbeidslover. Han lovte også å oppmuntre- og stimulere til medlemskap i fagforeninger og kollektive forhandlinger; og å sørge for et anstendig arbeidsliv der arbeidstakerne får lønn, goder og beskyttelse på arbeidsplassen.

Internasjonal handel under Biden

Ifølge Foreign Policy, vil USAs forhold til handelspartnere i andre land ikke være førsteprioritet for Joe Biden. Forholdet mellom USA og Kina har for eksempel blitt markant dårligere under Trump, etter flere runder med straffetoll og sanksjoner mot kinesiske selskaper. Biden har ved flere anledninger sagt at han ikke ønsker å gå inn i nye handelsavtaler internasjonalt før større nasjonale investeringer er på plass, slik at amerikanske arbeidsplasser og lønn til amerikanske arbeidere er sikret.

Dette understrekes også i Bidens plan for arbeidslivet "Made in America". Biden oppfordrer blant annet til å alltid velge amerikanske varer og tjenester, "Buy American".

Bidens arbeidslivspolitikk vil kunne skape fortsatte gnissinger i USAs forhold til handelspartnere i andre land og Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det er imidlertid ventet at Biden også vil støtte multilateralt samarbeid på dette feltet. Mens Trump truet med å trekke USA ut av WTO, vil Joe Biden støtte opp under organisasjonen, og har lovet å jobbe for å bedre USAs forhold til handelspartnere internasjonalt.

Abonner på nyhetsbrev: