[[suggestion]]
Barnearbeid øker for første gang på to tiår

Mellom 2000 og 2016 minket barnearbeidet med 38 prosent, eller 94 millioner barn.

Den nye rapporten "Child Labour: 2020 Global estimates, trends and the road forward" som ble lansert i forkant av Verdensdagen mot barnearbeid 12. juni tegner et nytt og mer dystert bilde. Den positive framgangen med å få slutt på barnearbeid i verden har stagnert for første gang på 20 år.  

Korona og fattigdom

Ifølge UNICEF og ILO er det nå 160 millioner barnearbeidere i verden. Det er en økning på 8,4 millioner barn de siste fire årene. Koronapandemiens fører til at flere millioner barn er i faresonen skriver organisasjonene i den nye rapporten. 

Pandemien har ført til at skoler har stengt og mange familier har fått det vanskeligere økonomisk. Barn som allerede har vært nødt til å arbeide har fått lengre dager, ofte under verre arbeidsforhold.

— De nye tallene er en vekker. Vi kan ikke stå og se på at en ny generasjon barn risikerer å ende opp som barnearbeidere, sa ILO-sjef Guy Ryder. Han trakk fram velferdsordninger og utvikling i jordbrukssektoren som nødvendige virkemidler for å hindre at barn blir tvunget ut i jobb i økonomiske nedgangstider. 

Farligere arbeidsforhold 

Det har vært en markant økning i antallet barn mellom fem og elleve år som rekrutteres til barnearbeid, og de utgjør litt over halvparten av alle barn som tvinges ut i arbeid. Flere barn rekrutteres også til det ILO og UNICEF kaller “risikofylt arbeid”. Dette er arbeid som er kan skade helsen, moralen eller går på sikkerheten løs.

  • Siden 2016 har antallet barn mellom fem og 17 år som arbeider i "risikofylt arbeid" økt fra 6,5 millioner til 79 millioner.  
  • Det er tre ganger så mange barn som tvinges til å arbeide i rurale strøk sammenliknet med urbane strøk ifølge rapporten.
  • Hele 70 prosent av alle barnearbeidere jobber i jordbruket, 20 prosent jobber i serviceyrker og ti prosent jobber i industrien.
  • Mellom 28 og 35 prosent av alle barnearbeidere mellom fem og 14 år går ikke på skolen.  

En bedre fremtid

— Vi ber alle regjeringer og utviklingsbanker om å investere i utviklingsprogrammer som kan bidra til å få barn ut av arbeidslivet og inn i skolene, samt velferdsprogrammer som hjelper familier slik at de ikke trenger å ta dette vanskelige valget, sa Henrietta Fore, lederen for UNICEF.  

ILO og UNICEF foreslår flere tiltak som kan bidra til å snu den negative utviklingen, og få barnearbeiderne tilbake på skolebenken. Velferdsordninger for alle, og spesielt barn er viktig. Det er også viktig å investere mer i god utdanning og sørge for anstendig arbeid for voksne slik at de har mulighet til å forsørge familiene sine. Rapporten peker også på kjønnsdiskriminering og mangel på likestilling som en utfordring man må ta tak i.  

Les UNICEF og ILO sin rapport  om barnearbeid: "Child Labour: 2020 Global estimates, trends and the road forward

Abonner på nyhetsbrev: