[[suggestion]]
Demning-kollaps i Ukraina: — FN er forpliktet til å hjelpe alle i nød

Kakhovka-demningen kollapset natt til tirsdag 6. juni. Omfanget av den humanitære katastrofen blir mer og mer tydelig som dagene går. FNs humanitære aktører har trappet opp innsatsen for å nå berørte kvinnene, mennene og barna med den hjelpen de trenger.

Oversvømmelser og mangelen på rent vann vekker frykt for en økning i vannbårne sykdommer, og humanitære aktører sier at helseresponsen vil være «kritisk» i de kommende dagene.

På grunn av enorme oversvømmelser, har nesten 20 000 kvinner, menn og barn blitt tvunget til å forlate hjemmene sine. Men bare rundt 1 000 har blitt evakuert langt unna demningen, siden alle ønsker å være nærest mulig der de bor.

Denise Brown, FN-koordinator i landet, har forsikret Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba om at FN-organisasjoner og andre humanitære partnere har levert vann, mat og kontanter til de fordrevne eller rammet av demningsbruddet, og kollapsen av det avgjørende vannkraftverket i sørøstregionen nær byen Kherson, ifølge UN News.

Støtten utvides

— Nå legges det planer, også i samarbeid med oblastmyndighetene, for å nå de flomberørte områdene så snart som mulig, når militæret anser det trygt. Dette er veldig risikabelt siden raskt bevegende vann flytter miner og ueksploderte våpen til områder som tidligere var sikret og klarert, ifølge en pressemelding fra FN-kontoret i Ukraina.

FN kritisert av Zelenskyj

Møtet mellom FN-koordinatoren og Ukrainas utenriksminister kom etter kritiske kommentarer rettet mot FN og andre store humanitære organisasjoner i Ukraina, av president Volodymyr Zelenskyj, som sa at den første hjelpeinnsatsen hadde vært utilstrekkelig.

— FN er forpliktet til å nå alle ukrainere i nød, på begge sider av elvebredden, står det i FN i Ukrainas pressemelding, med henvisning til Dnipro-elven som fungerer som frontlinjen mellom russiske okkupanter på venstre bredde, mens den ukrainske regjeringen har kontroll over territoriet rett overfor.

Gjentatte forespørsler om bistandstilgang

FN har «gjentatte ganger bedt om tilgangs- og sikkerhetsgarantier», spesielt fra russiske sjefer, som for tiden har kontroll over de områdene verst rammet av flommen.

— Vi har ikke fått tilgang, og heller ikke de nødvendige sikkerhetsgarantiene for humanitært personale og menneskene de ville hjelpe der, står det i uttalelsen.

I en tweet fremhevet FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) i Ukraina, at mat til 18 000 mennesker hadde blitt levert av FN og FNs partnere; mer enn 100 000 flasker vann, kontanter til 5 000 mennesker i nød; tusenvis av hygienesett, inkludert spesialutstyr for eldre personer; og mobil helse og psykososial støtte, per torsdag 8. juni.

Samme dag rapporterte OCHA at russisk-installerte myndigheter hadde sagt at minst 4 000 sivile hadde blitt evakuert fra territorium under deres kontroll. OCHA la til at flommen sannsynligvis vil vare i minst en uke, siden vannet sakte trekker seg tilbake.

Mer enn 18 000 kvinner, menn og barn har til sammen mottatt bistand det siste døgnet fra FN og partnere.

Strandede mennesker blir evakuert fra nabolag på grunn av den massive oversvømmelsen forårsaket av ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i Sør-Ukraina.

IAEA: Fortsatt bekymret for Zaporizhzhya kjernekraftverk

Europas største atomkraftverk ved Zaporizhzhya, som ligger relativt nær den ødelagte demningen og det enorme reservoaret som nå tømmes ut i elven, er avhengig av vann derfra for sitt kjølesystem.

FNs atomenergibyrå, IAEA, sa at det fortsatt er grunn til bekymring for at vannstanden for reservene kan falle til et nivå som gjør at det ikke lenger kan pumpes for å holde reaktorene kjølige.

— Siden det fulle omfanget av demningens skader forblir ukjent, er det ikke mulig å forutsi om og når dette kan skje. Hvis den nåværende fallhastigheten fortsetter, kan imidlertid nivået på 12,7 meter nås i løpet av de neste to dagene, sa IAEA i en uttalelse.

Vannreserver bygges

For å forberede seg på en slik mulighet, sa IAEA at de «jevnt fyller på vannreservene – også den store kjøledammen ved siden av anlegget, samt de mindre sprinklerkjøledammene og de tilstøtende kanalene – ved å utnytte vannet i Kakhovka-reservoaret fullt ut, mens dette er fortsatt mulig».

— Det er viktig at integriteten til både ZNPP-kjøledammen og ZTPP-utløpskanalen opprettholdes. Dette er kritisk for å sikre at anlegget har tilstrekkelig vann til å kjøle ned reaktorene i månedene fremover, sa IAEAs generaldirektør Rafael Mariano Grossi.

Han planlegger å reise til anlegget neste uke for å vurdere situasjonen, og for å overvåke overholdelse av de fem grunnleggende prinsippene for beskyttelse av ZNPP som han presenterte for FNs sikkerhetsråd 30. mai.

Han lovet også å styrke IAEAs tilstedeværelse i området, som for tiden er russisk okkupert, men lokalt bemannet, og erstatte det nåværende teamet med en større gruppe som reiser med ham over frontlinjen.

Stikkord

  • Fred og sikkerhet
  • Katastrofe
  • OCHA
  • Ukraina-krigen

Abonner på nyhetsbrev: