[[suggestion]]
DENNE UKA I FN: FNs generalsekretær ber om Butsja-gransking

FNs sikkerhetsråd

Uka i Sikkerhetsrådet

Tirsdag møtes Sikkerhetsrådet om situasjonen i Ukraina, FNs generalsekretær deltar. Torsdag møtes medlemmene for orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Mali. Fredag organiserer Storbritannia uformelle “sofasamtaler” om teknologi og data sin rolle i konfliktforebygging.

I løpet av uken holder flere av Sikkerhetsrådets komiteer og arbeidsgrupper en rekke møter. Blant annet organiserer Russland et uformelt arria-møte onsdag med tittelen: “Trusler mot internasjonal fred og sikkerhet fra militære, biologiske aktiviteter i regioner i hele verden”.

Storbritannia planlegger to signaturarrangementer i april. Et møte om resolusjon 2565 om rettferdig distribusjon av vaksiner, og en åpen debatt om konfliktrelatert seksuell vold.

Les mer om programmet for april her.

Butsja: Russland ba om Ukraina-møte, Generalsekretæren ber om gransking

Russland ba om et møte denne mandagen for å diskutere det de kaller "en provokasjon fra ukrainske radikale" i byen Butsja etter at Kyiv anklaget russiske tropper for å drepe sivile, skriver Reuters. Sjefen for Reuters FN-avdeling, Michelle Nichols sier på twitter at Storbritannia avslo Russlands forespørsel om et slikt møte. Ukraina er tema i Sikkerhetsrådet tirsdag.

FNs generalsekretær ber om en uavhengig gransking av drapene på sivile i Butsja. Les saken på UN News.

Kan Russland kastes ut av FNs sikkerhetsråd?

Les saken på fn.no.

DEBATT: Kvinner som orienterer Sikkerhetsrådet - representasjon er ikke nok

Det holder ikke å bare invitere kvinner til å orientere Sikkerhetsrådet i viktige saker for å inkludere dem. Kvinners anbefalinger må også inkluderes når Sikkerhetsrådet fatter beslutninger, for å sikre at kvinners rettigheter og interesser blir ivaretatt, skriver PRIO.

Les blogginnlegget til PRIO.

Vern om verdens fattige under Ukraina-krisen

Krigen i Ukraina bør ikke gå på bekostning av Norges hjelp til verdens fattigste. Derfor ber FN-sambandet sammen med en rekke norske utviklings- og humanitære organisasjoner nå regjeringen om å legge frem en krisepakke for Ukraina, som legges utenom dagens bistandsbudsjett.

Les debattinnlegget på fn.no.

Aktuelle rapporter og arrangementer

  • FNs befolkningsfond (UNFPA): Nesten halvparten av alle graviditeter i verden er uplanlagte, og 60 prosent av disse graviditetene ender med abort, ifølge den nye rapporten "State of the World Population". Les mer på fn.no.
  • 4. april: FNs klimapanel (IPCC) lanserer den siste av tre delrapporter i sin hovedrapport om klimaendringer – utslippsreduksjon, opptak og virkemidler. Løsninger og hvordan vi kan begrense klimaendringene på en bærekraftig måte er tema i denne tredje delrapporten. Miljødirektoratet inviterer til rapportlansering på Doga, Oslo kl 1830 og digitalt. Meld deg på her. Ifølge rapportutkastet, er det fare for at 1,5 graders målet ryker før 2030 skriver NTB. Les saken i Bistandsaktuelt.
  • 5. april: Stortinget behandler Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. FN-sambandet vil markere begivenheten med kake utenfor Stortinget kl. 1415. Les mer om handlingsplanen her. 
  • 5. og 6. april: FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk er i Oslo og deltar på to arrangementer: Dagskonferansen «Sanksjonering av land som bryter internasjonal rett» på Litteraturhuset 5. april, meld deg på her. Den 6. april deltar han på arrangementet «Apartheid og internasjonal lov – hva gjelder for Israel?» på Vega Scene. Mer informasjon her.
  • 21. april: NUPI inviterer til Norsk utenrikspolitisk konferanse. De sikkerhetspolitiske konsekvensene av Ukraina-krigen for Norge danner bakteppet for konferansen hvor blant annet statsminister Jonas Gahr Støre vil delta. Les mer her.
  • 25. april – 8. mai: Andre del av FNs konferanse om biologisk mangfold i Kunming. Landene vil forsøke å bli enige om en avtale for å bevare biologisk mangfold. Les mer om konferansen her. Ifølge NTB, er det bred støtte for et mål om å verne 30 prosent av land og hav for å redde verdens planter og dyr. Les saken i Bistandsaktuelt.  

Ny forskrift om hjemmekontor oppfyller ILO og WHO sine anbefalinger

Regjeringen vedtok fredag 18. mars endringer i den såkalte «hjemmekontorforskriften», som vil gjelde fra 1. juli 2022. Endringene tydeliggjør blant annet at kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet og arbeidstid også gjelder når man jobber hjemmefra. Norske myndigheter følger i så måte oppfordringen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) om å sørge for retningslinjer som ivaretar de ansattes helse, noe du kan lese om på fn.no. Les mer om endringene i forskriften hos Virke og FriFagbevegelse.

Abonner på nyhetsbrev: