[[suggestion]]
Denne uka i FN: Utenriksministeren og kronprinsen besøkte FN og Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd

Niger har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i november.

Uka i Sikkerhetsrådet

I dag skal Sikkerhetsrådet stemme over en resolusjonstekst om klima og sikkerhet, som kan bli den første av sitt slag. Denne dagen vil også medlemslandene som avslutter sin periode i Sikkerhetsrådet dette året orientere Sikkerhetsrådet om sine erfaringer. Disse landene er Niger, Estland, Tunisia, St. Vincent og Grenadinene og Vietnam. Senere denne uken skal FNs sikkerhetsråd blant annet diskutere situasjonen i Jemen, sanksjonsregimet mot IS og Al-Qaida, og Sør-Sudan.

Utenriksministeren og kronprinsen besøkte FN og Sikkerhetsrådet

Norges forestående presidentskap i Sikkerhetsrådet, flyktninger, klimaendringer og utdanning var sentrale temaer da utenriksministeren og kronprinsen besøkte FN i New York i uken som gikk.

Les mer på fn.no

Aktuelle rapporter og arrangementer

  • Pandemien har sannsynligvis satt en stopper for to tiår med global fremgang mot universelle velferdsordninger for helse, ifølge to nye rapporter fra Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon. Over en halv milliard mennesker har blitt ekstremt fattige fordi de må betale for helsehjelp selv. Les saken på UN News. I Asia- og Stillehavsregionen mangler 1,6 milliarder mennesker tilgang til velferdsordninger innen helse ifølge en ny ILO-rapport.
  • FNs matvareprograms (FAO) nye rapport om vann- og landressurser ser på hvordan vi kan gjøre systemer for matproduksjon mer robuste, bærekraftige og inkluderende. Klimaendringene, miljøproblemer, væpnet konflikt og prisøkninger utfordrer matproduksjonen, ifølge rapporten. Les den her.
  • Forfølgelse av politikere i verden har nådd en ny topp, og politisk ustabilitet får skylden. Minst 673 parliamentsmedlemmer fra 44 land trues, og de fleste av dem er fra land som er ødelagt av politisk ustabilitet, ifølge rapporten til FNs partnerorganisasjon Inter-Parliamentary Union. Les saken på UN News.
  • 13.- 17. desember: ILO og samarbeidspartnere arrangerer Just Transition Forum om bærekraftig energi og arbeid for framtiden. Arrangementet er digitalt. Mer info her
  • 25. januar: Hold av datoen for den årlige Norad-konferansen og få faglig påfyll om hvordan vi kan oppnå null fattigdom og null utslipp innen 2030. Les mer her.

Inkluderende institusjoner må strekke seg lenger enn "illusjonen" om mangfold

En “one-size-fits-all" strategi fungerer ikke når det gjelder å sikre mangfold og inkluderende institusjoner, ifølge en ny ILO-rapport. Rapporten analyserer blant annet lønnsgapet mellom kvinner og menn, opplevelsene til LGBTI personer i arbeidsmarkedet, samt migrasjon og aldring i ulike samfunn.

Les mer på ILOs nettside.

Abonner på nyhetsbrev: