[[suggestion]]
Denne uken diskuterer FNs sikkerhetsråd matsikkerhet og konflikt

Dette mener Sikkerhetsrådet om matsikkerhet og konflikt

FNs sikkerhetsråd har de senere årene viet mer oppmerksomhet til sammenhengen mellom manglende matsikkerhet og væpnet konflikt. Resolusjon 2417 som Sikkerhetsrådet vedtok i 2018 fordømmer bruken av sult og trusler om hungersnød som våpen i krig. Resolusjonen ber partene i internasjonale konflikter om å respektere internasjonal lov og sikre humanitære hjelpearbeidere tilgang til konfliktområder.

Siden 2019 har Sikkerhetsrådets medlemmer også møttes på ambassaderådsnivå for uformelle møter om Verdens matvareprograms rapport om matsikkerhet i konfliktsituasjoner. Sikkerhetsrådets valgte medlemmer Niger og Irland vil ta ledelsen på dette i 2021.

Sikkerhetsrådet diskuterer situasjonen i Jemen og Tigray  11. mars

FNs sikkerhetsråd skal diskutere pågående matkriser i konfliktsituasjoner og vurdere hvorvidt Sikkerhetsrådet skal iverksette tiltak i pågående konflikter. Sult og matmangel forårsaket av konflikt i Jemen og Etiopias Tigray-region er et hovedtema for diskusjonene.

Et annet tema på dagsorden, er behovet for å opprette et FN-kontaktpunkt for å støtte opp om iverksettelsen av resolusjon 2417, ifølge Security Council Report.

FNs generalsekretær, António Guterres, og sjefen for Verdens matvareprogram (WFP), David Beasley, skal orientere rådet. Dette vil være USAs hovedarrangement under presidentperioden i Sikkerhetsrådet.

Tigray: Tre fjerdedeler av befolkningen er avhengige av nødhjelp

Som en følge av konflikten i Tigray-provinsen nordvest i Etiopia, har mange husholdninger brukt opp sine matreserver, eller står i fare for å gå tomme for mat innen utgangen av mars, ifølge Famine Early Warning Systems Network (FEWS).  

Hele 4,5 millioner av regionens 6 millioner innbyggere er avhengig av nødhjelp i form av mat, men hjelpen kommer ikke frem i deler av området der etiopiske myndigheter har blokkert tilgangen. Det har også vært rapportert tilfeller av ekstrem sult, fortalte FNs undergeneralsekretær for humanitære affærer, Mark Lowcock Sikkerhetsrådet forrige uke.

Da Sikkerhetsrådet diskuterte situasjonen i Tigray forrige uke klarte ikke medlemslandene å bli enige om en felles uttalelse rundt situasjonen samt å be eritreiske styrker om å forlate regionen. Ifølge Al-Jazeera, var Russland og Kina bremseklosser som mente at en uttalelse kun burde ta for seg den humanitære situasjonen, og ikke den politiske. Også India støttet en mer ensidig uttalelse som kun tar for seg den humanitære situasjonen, ifølge avisen.

 

Jemen: "Verdens verste humanitære krise"

FN har omtalt situasjonen i Jemen som verdens verste humanitære krise skriver Al-Jazeera. Rundt 80 prosent av Jemens 29 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp ifølge UNICEF. Organisasjonen varsler at 2,3 millioner barn under 5 år kan oppleve akutt underernæring i 2021.

Vedvarende konflikt og den vanskelige økonomiske situasjonen fører til høye matpriser og mangel på inntekt for Jemens innbyggere og truer matsikkerheten advarer FEWS.

Abonner på nyhetsbrev: