[[suggestion]]
Fem ting om Gilbert F. Houngbo: ILOs nye leder

Gilbert F. Houngbo er den første afrikanske lederen av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Han ble valgt i mars av ILOs styrende organ, bestående av representanter for regjeringer, arbeidere og arbeidsgivere, under deres møte i Genève. Han blir den ellevte ILO generaldirektøren.

Fredag 30. september avsluttet Guy Ryder – ILOs 10. generaldirektør – sin 10-årige embetsperiode 30. september og overrakte de tre symbolske nøklene til embetet til sin etterfølger, Gilbert F. Houngbo. De tre nøklene representerer ILOs unike trepartsstruktur der regjeringer, arbeidere og arbeidsgivere spiller en likeverdig rolle i beslutningstaking.

— Jeg tiltrer embetet i et vanskelig øyeblikk i historien, sa Houngbo. Dette er et øyeblikk med enestående usikkerhet for vår generasjon; og dyp tvil om hva fremtiden kan bringe. For tiden kan sosial rettferdighet fremstå som en fjern utsikt for mange kvinner og menn. Mot denne virkeligheten må vår ambisjon være å gjenopplive den sosiale kontrakten som gir arbeidsfolk en rettferdig avtale og en rettferdig del av økonomisk fremgang. Det garanterer respekt for arbeidstakers rettigheter og beskyttelse mot risiko. Det gir økonomisk sikkerhet, like muligheter og sosial rettferdighet – og forsterker til syvende og sist strukturen i samfunnet, mener han.

Med over 35 års erfaring i internasjonal utvikling, er Houngbo sett som et bra valg for å lede FNs eldste særorganisasjon inn i et nytt kapittel. Kjent for å være en mann som fremmer dialog, med stor kapasitet til å lytte, har han, så langt i sin karriere, måttet håndtere flere politiske kriser.

Her er noen ting om Houngbo du burde vite.

Hans driv for sosial rettferdighet, anstendig arbeid og like muligheter kommer hjemmefra

Gilbert Houngbo ble født på landet i Agbandi, sentralt i Togo, det ellevte av atten barn. Han har ofte sagt at han liker å huske at han opplevde påkjenninger påført av ekstrem fattigdom på landsbygda. Det er fra denne tiden hans iherdige kamp for sosial rettferdighet, anstendig arbeid og like muligheter for alle kommer, har han sagt. Han har en grad i bedriftsledelse fra Université de Lomé og flyttet til Canada i 1983 på et doktorgradsstipend. Han tok en grad i regnskap og finans på Université du Québec à Trois-Rivières.

— Selv om min opprinnelse er afrikansk, er mitt perspektiv globalt, sa Houngbo etter valget. I en tid, med splittelse dessverre, står min forpliktelse til å være en samlende generaldirektør fast ...  Jeg vil være generaldirektøren for ingen og generaldirektøren for alle. Både regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere, fra alle regioner over hele verden, kan stole på og bør stole på min fullstendige vilje til å representere og gå inn for synspunktene til alle partene i organisasjonen.

Han har vært statsminister av Togo

Houngbo var statsminister i Togo fra september 2008 til juli 2012. I den rollen ledet han regjerningen in en post-konflikt-kontekst, og forhandlet frem et program om fattige land som har mye gjeld – Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), som resulterte i en 82 prosent reduksjon i landets utenlandsgjeld, eller 1,8 milliarder dollar. Under dette programmet ble en rekke investeringer trappet opp, særlig innen infrastruktur og landbruk.

Han opprettet også Det nasjonale helseforsikringsinstituttet – Institut National d'Assurance Maladie – slik at alle togolesere skal kunne dra nytte av tilgang til helsetjenester av høy kvalitet. Hans fokus på økonomiske reformer har også ført til forbedret rangering i Verdensbankens «Doing Business»-indeks.

Han har god kjennskap til FN-systemet

Houngbo var inntil nylig den sjette presidenten av Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD). Han begynte 1. april 2017 og ble utnevnt til en ny periode i februar 2021. Under Houngbos ledelse utvidet IFAD sitt arbeidsprogram for å nå 36 prosent flere fattige og sårbare mennesker. Ved utgangen av 2019 hadde 132 millioner mennesker i mer enn 90 land fordel av IFADs investeringer. Houngbo har vært styreleder for UN-Water, som koordinerer innsatsen til over 30 FN-enheter og internasjonale organisasjoner som jobber med vann- og sanitærspørsmål.

På toppen av jobben han har hatt i IFAD, har Houngbo hatt flere roller i FN-systemet. Han jobbet i FNs utviklingsfond (UNDP) fra 1998 til 2006. Der var han også UNDPs assisterende generalsekretær, og UNDPs Afrikadirektør. Han har ledet UNDP-programmer for fattigdomsbekjempelse i Afrika sør for Sahara. Rollen som stabssjef i UNDP har han også hatt. Da han begynte i UNDP, var han leder for finansiell rapportering og forvaltning av fond.

ILO kjenner han også godt

Houngbo kjenner ILO godt og jobbet som under-direktørgeneral og ledet ILOs feltoperasjoner mellom 2013 og 2017. Han koordinerte omstruktureringen av ILOs tilstedeværelse i felten. Nå har ILO rundt 40 landkontorer rundt om i verden. Han sette teknisk samarbeid i søkelyset, særling innenfor sikre og sunne arbeidsmiljøer, formalisering av den uformelle økonomien, arbeidsstandarder og konvensjoner, sosial beskyttelse og inkluderende økonomisk vekts. Han sto også bak multinasjonale selskapsinitiativer i Sørøst-Asia og i Midtøsten.

I mai 2013 koordinerte han ILOs svar på kollapsen av Rana Plaza i Bangladesh. Det var hjemmet til fem klesfabrikker, og katastrofen tok livet av mer enn 1000 mennesker. Han lyktes i å samle alle parter for å signere en avtale om erstatning til ofre og forbedrede arbeidsforhold i klesindustrien.

Dette vil han satse på

Han har en klar politisk visjon, med en ny «sosial kontrakt» for arbeidslivet.

— De siste tiårenes fremgang innenfor sosial rettferdighet må bevares og beskyttes, og globale løsninger på nye utfordringer og muligheter må være sentrert rundt menneskelige, miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige verdier, understreket han da han stilte som leder for ILO. Kort sagt, en ny global sosial kontrakt er nødvendig, mente han.

Gjennom denne nye «sosiale kontrakten» planlegger Houngbo å få på plass en bærekraftig anti-krisemekanisme - i samarbeid med Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Han håper å sikre at institusjonelle støtteprogrammer fullt ut integrerer alle dimensjoner av sosial rettferdighet, spesielt i krisetider.

Han har også til hensikt å forsvare et universelt sosialt beskyttelsesprogram, samt et initiativ for å støtte bedrifter i deres overgang til en grønn og digital økonomi. Han har også kunngjort opprettelsen av en støttemekanisme innenfor ILO, for land som forhandler om sosiale bestemmelser innenfor rammen av handels- og investeringsavtaler.

— Jeg forplikter meg til å representere stemmene til de som stoler på ILO. Jeg tenker på de fire milliardene menneskene rundt om i verden som ikke har tilgang til sosial beskyttelse. Jeg tenker på de 200 millioner kvinnene og menn er arbeidsledige. Jeg tenker på de 160 millioner barna i barnearbeid og alle de 1,6 milliarder menneskene som jobber i den uformelle sektoren, understreker han.

Stikkord

  • Generaldirektør
  • ILO

Abonner på nyhetsbrev: