[[suggestion]]
FN ber USAs myndigheter offentlig erkjenne rasediskrimineringen i samfunnet

FNs rasediskrimineringskomité kom med advarselen til USA 15. juni. Komiteen ba da de amerikanske myndighetene om å fordømme, uten forbehold, rasemotiverte drap av afroamerikanere og andre minoriteter, i tillegg til å offisielt erkjenne eksistensen av den strukturelle rasediskrimineringen i samfunnet.

FNs rasediskrimineringskomité består av 18 uavhengige eksperter. Advarselen til USA ble offentliggjort i tråd med prosedyrer for det FN kaller «tidlig varsling og akutt handling» (Early Warning and Urgent Action Procedures).

Ber USA handle i tråd med landets internasjonale forpliktelser for å bekjempe rasediskriminering

Rasediskrimineringskomiteen uttalte sin dype bekymring for de gjentagende drapene på ubevæpnede afroamerikanere begått av politifolk og andre i årene som har gått. Komiteen minnet samtidig amerikanske myndigheter om deres ansvar for å bekjempe rasediskriminerng, som følge av USAs medlemskap i FNs rasediskrimineringskonvensjon. 

Rasediskrimineringskonvensjonen ble vedtatt i 1965 og var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN. USA sluttet seg ikke til konvensjonen før i 1994.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: