[[suggestion]]
FN-eksperter: Iran må umiddelbart stanse henrettelsene av to kvinnelige LHBT-aktivister

— Vi fordømmer på det sterkeste dommen over Zahra Sedighi-Hamadani og Elham Choubdar, sier FN-ekspertene i en uttalelse.

De ber myndighetene om å utsette henrettelsene, og annullere dommene deres så snart som mulig. 

«Korrupsjon på jorden»

Irans rettssystem forbyr eksplisitt homoseksualitet, og likekjønnede forhold straffes med døden i henhold til landets straffelov.

Kvinnene ble dømt for «korrupsjon på jorden» og «menneskehandel».

Selv om den rettslige avgjørelsen og straffeutmålingen ikke er offentlig, har ekspertene blitt informert om at anklagene gjelder tale og handlinger til støtte for menneskerettighetene til lesbiske, homofile, bifile, transkjønnede og andre som møter diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet, i Iran.

Ekspertene har også mottatt rapporter om at menneskehandel-anklagene mot kvinnene, er relatert til innsatsen deres for å hjelpe mennesker i fare med å forlate iransk territorium. 

«Iranske rettsmyndigheter tiltalte menneskerettighetsforkjemperne Zahra Sedighi-Hamadani og Elham Choubdar i august 2022, og varslet dem 1. september 2022 om at de er dømt til døden av den islamske revolusjonsdomstolen i Urumieh,» heter det i uttalelsen.

Bekymret over behandlingen av kvinnene

Ekspertene har uttrykt bekymring overfor den iranske regjeringen om at de to kvinnene kan ha blitt vilkårlig arrestert, mishandlet og tiltalt på diskriminerende grunnlag. De vektlegger også at kvinnene støttet menneskerettigheter gjennom tale og fredelig handling.

Det har foreløpig ikke kommet noe svar.

— Myndighetene må sikre helse og velvære for begge kvinnene, og umiddelbart løslate dem fra internering, insisterer FN-ekspertene.

Store protester etter Mahsa Aminis død

Appellen kommer mens Iran er sterkt preget av protester etter døden til Mahsa Amini, som ble arrestert av det såkalte moralpolitiet den 13. september i år, angivelig for brudd på den strenge kleskoden.

Demonstrasjonene på vegne av den 22 år gamle kvinnen, som døde i politiets varetekt, har blitt møtt med vold og kommunikasjonsrestriksjoner som blant annet påvirker telefon- og internett-tjenester.

Pågripelser og forvaring

Sedighi-Hamedani ble arrestert av den islamske revolusjonsgarden 27. oktober 2021, nær den iranske grensen til Tyrkia. Choubdar ble arrestert på en ukjent dato etterpå. 

Sedighi-Hamedani ble angivelig utsatt for tvungen forsvinning i 53 dager etter arrestasjonen samt overgrep og diskriminerende fornærmelser i et interneringssenter i Urumieh, hvor hun ble holdt fra oktober til desember 2021.

— Vi oppfordrer innstendig Irans myndigheter til å undersøke den påståtte mishandlingen av Sedighi-Hamadani, og den 53 dager lange tvungne forsvinningen. Rettsmyndighetenes unnlatelse av å sikre forsvarlig saksbehandling i begge kvinnenes saker, kan – blant flere menneskerettigheter – ha krenket retten deres til en rettferdig rettergang, sier FN-ekspertene.

Opphev dødsstraff

Ekspertene ber Iran om å «oppheve dødsstraff», eller på et minimum redusere bruken til kun å omfatte de alvorligste forbrytelsene. 

— Myndighetene har en internasjonal forpliktelse til å sikre at alle menneskerettighetsforkjempere i Iran kan utføre fredelige og legitime aktiviteter, uten frykt for forfølgelse eller represalier. Dette inkluderer de som jobber med sensitive saker som seksuell orientering og kjønnsidentitet, sier de 22 FN-ekspertene. 

Følger situasjonen nøye

FN-ekspertene følger situasjonen nøye og holder kontakt med iranske myndigheter.

Se hvilke eksperter som støtter uttalelsen her.

Spesialrapportørene og de uavhengige ekspertene er utnevnt av Menneskerettighetsrådet i Genève (UN Human Rights Council), for å undersøke og rapportere tilbake om spesifikke landsituasjoner eller tematiske spørsmål i alle deler av verden. Ekspertene jobber på frivillig basis, og er uavhengig av enhver regjering eller organisasjon.

Stikkord

  • dødsstraff
  • FN
  • Iran
  • LHBT
  • menneskerettigheter
  • menneskerettighetsrådet

Abonner på nyhetsbrev: