[[suggestion]]
FN-forbund med felles uttalelse på årsdagen for krigen i Ukraina

I en felles uttalelse ber undertegnede FN-forbund om at krigen i Ukraina avsluttes øyeblikkelig. FN-forbundene fordømmer de voldelige og uberettigede handlingene, og krever i fellesskap at Russland trekker seg helt ut av Ukraina. FN-sambandet er medunderskriver på uttalelsen.

Brudd på FN-pakten 

Gjennom årene har prinsippene nedfelt i FN-pakten lagt grunnlaget for internasjonale relasjoner. Den russiske føderasjonens brudd med prinsippene, har rystet tilliten til en fredelig sameksistens mellom nasjoner, og forårsaket store lidelser i Ukraina.

Undertegnede FN-forbund støtter derfor innsatsen til FN og andre organisasjoner, som med utgangspunkt i de humanitære prinsippene, yter nødhjelp til menneskene i Ukraina og de som har flyktet fra landet. FN-forbundene ber alle involverte parter om å respektere internasjonal humanitær rett.

I den felles uttalelsen oppfordres den russiske føderasjonen til å umiddelbart stanse sine militære angrep, og trekke seg tilbake fra de okkuperte områdene. I tillegg bes det om etterforskning og rettsforfølgelse av brudd på folkeretten. 

Les hele uttalelsen her

 

Medunderskrivende:


UNA Belgium

UNA of Bulgaria

UNA of Cyprus

UNA Denmark

UNA Germany

UNA Iceland

UNA Netherlands

UNA Norway

UNA Poland

UNA Slovenia

UNA South Sudan

UNA Spain

UNA Switzerland

Abonner på nyhetsbrev: