[[suggestion]]
FN-operasjon for å avverge oljeutslipp i Rødehavet: Norge og flere trapper opp støtte

FSO Safer er en råtnende supertanker mer enn én million oljefat som ligger utenfor Jemens Rødehavskyst. Uten handling vil tankeren forårsake et katastrofalt utslipp, fra lekkasje, eller hvis den brytes fra hverandre eller eksploderer.

Tidligere i mai organiserte FN, med Storbritannia og Nederland som vertskap, en giverkonferanse for å forhindre et stort oljeutslipp, som førte til løfter på til sammen nesten 8 millioner dollar, hvorav 5,6 millioner dollar er ny finansiering. Støtten ble lovet av Norge, Egypt, Frankrike, Italia, Luxembourg, Malta, Sør-Korea, Storbritannia samt selskapet Octavia Energy og «datterselskapet» Calvalley Petroleum. Dette melder FNs utviklingsfond (UNDP) i en pressemelding.

Norge har siden 2020 støttet FNs arbeid for å avverge denne mulige miljøkatastrofen, og har så langt besluttet å bidra med millioner kroner til dette viktige arbeidet.

En overhengende trussel

FSO Safer ble bygget i 1976 som et oljetankskip og omgjort til et flytende lagrings- og losseanlegg et tiår senere. Den er, med sine 376 meter, blant de største oljetankere i verden. Råoljen på tankerener fire ganger så mye som sølt av Exxon Valdez, tankskipet som forårsaket en av de største miljøkatastrofene i USAs historie, ifølge UN News. Skipet har ligget i Jemens Rødehavskyst i mer enn 30 år.

Produksjon, lossing og vedlikehold stoppet i 2015 på grunn av krigen mellom en pro-regjeringen Saudi-ledet koalisjon og Houthi-opprørere.

Siden fartøyet ikke lenger vedlikeholdes står man ovenfor en overhengende fare for oljesøl, som vil få utstrakte konsekvenser.

Et stort utslipp vil ødelegge fiskersamfunn på Jemens Rødehavskyst, og sannsynligvis umiddelbart utslette 200 000 levebrød. Hele lokalsamfunn vil bli utsatt for livstruende giftstoffer. Svært forurenset luft vil påvirke millioner. Det vil også resultere i stenging av havnene Hodeidah og Saleef – som er avgjørende for å bringe mat, drivstoff og livreddende forsyninger til Jemen, hvor 17 millioner mennesker trenger mathjelp. Avsaltingsanlegg ville stenge og kutte av en vannkilde for millioner av mennesker. Et oljeutslipp fra Safer kan nå helt til kysten utenfor Afrika og påvirke ethvert land ved Rødehavet. Det miljømessige innvirkning på korallrev, livsbærende mangrover og annet marint liv vil være alvorlig. Det anslås at fiskebestandene vil ta 25 år å gjenopprette.

Nødfasen: Fjerning av olje

FN har nå samlet inn 105,2 millioner dollar til operasjonens «nødfase» som skal fjerne oljen fra FSO Safer. Dette etterlater et finansieringsgap på 23,8 millioner dollar.

19 millioner dollar trengs for den andre fasen, som omfatter installasjon av en fortøyningsbøye for kontaktledningsankerben og tjoring av erstatningsfartøyet til den, samt tauing av FSO Safer til et «grønt» bergingsanlegg for resirkulering.

FNs utviklingsprogram (UNDP) gjennomfører nødfasen av operasjonen for å fjerne oljen og avverge den umiddelbare trusselen.

den operative delen av en samlet FN-respons på til sammen 144 millioner dollar.

Tidligere i vår signerte UNDP en avtale med Euronav for å sikre et erstatningsfartøy for å fjerne oljen om bord på tankskipet.

— Anskaffelsen av dette fartøyet markerer begynnelsen på den operative delen av den FN-koordinerte planen for å fjerne oljen fra Safer, for å unngå en miljømessig og humanitær katastrofe. Vi må også godta at dette er en ekstremt tøff og kompleks operasjon, sa UNDPs sjef Achim Steiner.

Mulighetsvinduet minsker

Mulighetsvinduet for å forhindre en trolig katastrofal miljøødeleggelse som vil prege millioner av mennesker er i ferd med å lukkes. Hvis man klarer å unngå dette, vil titalls milliarder dollar bli spart i oppryddingskostnader og handelstap.

Nå er det store råoljeskipet Nautica og servicefartøyet Ndeavor og teamet som skal utføre overføringen av oljen er nå på vei til Djibouti for de siste forberedelsene før operasjonen starter.

— Vi setter virkelig pris på at Storbritannia og Nederland tar ledelsen i å organisere denne giverkonferansen, og vi takker de som har bidratt så langt. Likevel mangler vi midlene betydelige midler, sa Steiner under avslutningen av arrangementet. Begrunnelsen for handling er klar: 20 millioner dollar nå kan spare 20 milliarder i mulige kostnader senere. Den moralske saken er like klar. Millioner av kvinner, menn og barn vil lide ved et oljeutslipp fra FSO Safer, understreket han.

Han gjentok sin oppfordring til det internasjonale samfunnet, spesielt rettet mot privat sektor og land i regionen, om å slutte seg til dem som støtter dette initiativet og vil lukke finansieringsgapet.

— Vi er på nippet til å ta tak i trusselen fra oljetankeren, sa FNs Jemen-koordinator David Gressly. Det er et vitnesbyrd om den brede koalisjonen som jobber for å forhindre katastrofen, inkludert hele FN-systemet, sammen med givere, privat sektor og den globale offentligheten gjennom FNs crowdfunding-kampanje, miljøgrupper og mange andre. Men vi vil ikke trekke et lettelsens sukk før arbeidet er gjort. Vi takker alle givere for deres generøsitet og oppfordrer andre til å bidra for å redde Rødehavet, understreket Gressly.

Stikkord

  • Oljetanker
  • Oljeutslipp
  • FN
  • Jemen
  • Konflikt

Abonner på nyhetsbrev: