[[suggestion]]
FNs internasjonale dag for urfolk

Urfolkskvinner er ryggraden i urfolkssamfunnene. De spiller en avgjørende rolle i bevaringen og overføringen av kulturarv og tradisjonell kunnskap. Flere har også en ledende rolle i forsvaret av urfolks land og territorier, og arbeider aktivt for deres kollektive rettigheter verden over. 

— Urfolkskvinner forvalter kunnskap om tradisjonelle naturressurser. De er forkjempere for urbefolkningens språk og kulturer, og forsvarer miljøet og urfolks menneskerettigheter, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Ofte diskriminert

Den viktige rollen til tross – som forsørgere, ledere, kunnskapsforvaltere og menneskerettighetsforkjempere i lokalsamfunnet – blir de ofte diskriminert på grunnlag av kjønn, klasse, etnisitet og sosioøkonomisk status.

De er også preget av fattigdom; lavt utdanningsnivå og analfabetisme; begrenset tilgang til helsehjelp, grunnleggende sanitærforhold og sysselsetting; vold og seksuelle overgrep og begrenset deltakelse i det politiske liv. I tillegg har deres rett til selvbestemmelse, selvstyre og kontroll over ressurser og forfedrenes land blitt krenket gjennom århundrer.

— Rettighetene må styrkes

I forbindelse med den internasjonale dagen for urfolk, kommer Guterres med en appell om at rettighetene deres styrkes.

— For å bygge en rettferdig og bærekraftig verden, som ikke utelater noen, må vi gi urfolkskvinner bedre rettigheter, sier han.

Han legger også til at urfolkets kunnskap kan bidra til løsninger på flere globale utfordringer, og viser til deres arbeid med å beskytte regnskoger og det biologiske mangfoldet.

Fortsatt sterkt underrepresentert

Urfolkskvinner har gjort små, men betydelige fremskritt innen beslutningsprosesser i enkelte samfunn. De har oppnådd lederskap i kommunale og nasjonale roller, og stått i protestfronten for å forsvare landet deres og jordens synkende biologiske mangfold. Realiteten er imidlertid at de fortsatt er sterkt underrepresentert, uforholdsmessig negativt påvirket av beslutninger tatt på deres vegner, og altfor ofte ofre for vold og diskriminering.

Les mer på FNs offisielle hjemmeside

Stikkord

  • FN
  • FN-dager
  • Guterres
  • Internasjonal dag for urfolk
  • urfolk
  • urfolkskvinner

Abonner på nyhetsbrev: