[[suggestion]]
Hvem blir ny generaldirektør i ILO

I juli åpnet ILOs styrende organ prosessen med å finne organisasjonens neste generaldirektør. Perioden til den nåværende generaldirektøren Guy Ryder går ut 30. september 2022.  

Seleksjonsprosessen tar et drøyt år, og ILOs medlemsland kan foreslå kandidater innen 1. oktober 2021. Togo og Australia er de eneste landene som så langt har lansert kandidater til jobben. 

Disse kan bli ILOs neste sjef 

Australske Greg Vines er utdannet jurist og jobber som nestleder i ILOs avdeling for ledelse og reform i Sveits. Han har over ti års erfaring fra FN-systemet, både som ILO-ansatt og som representant for Australia i ulike FN-fora. Dersom Vines får jobben, vil han arbeide for en gjenoppbygging av arbeidslivet etter pandemien som setter mennesket i sentrum.  

Han vil utnytte ILOs unike tredelte struktur og organisasjonens mandat til å sette standarder til å forme fremtidens arbeidsliv. Å styrke partnerskap i og utenfor FN systemet, fremme sosial dialog og sikre at ILO reflekterer medlemsstatenes kulturelle og geografiske mangfold er viktige prioriteringer for Vines. Dersom han får jobben vil han bli ILOs første generaldirektøren fra Asia- og stillehavsregionen. 

Den andre kandidaten, Gilbert Fossoun Houngbo er tidligere statsminister fra Togo og har mer enn 35 års erfaring fra internasjonal utvikling, både fra FN-systemet (ILO, UNDP) og internasjonale organisasjoner. Han er utdannet innen finans og regnskap.  

Houngbos visjon for ILO er en “en ny sosial kontrakt” for arbeidslivet. Han ønsker å sikre at vi beholder alt som er oppnådd så langt, og finner nye løsninger på globale utfordringer som ivaretar mennesker, miljø, økonomi og samfunnsverdier. For å få til dette ønsker han blant annet å engasjere hele det multilaterale systemet til å jobbe sammen for å finne gode løsninger og modernisere ILOs standarder slik at de reflekterer en verden i endring. Han vil også styrke organisasjonens evne til å bidra med solid forskning og politikkutforming. 

Prosessen videre

Det er kun medlemsland som kan foreslå kandidater til jobben som generaldirektør. I januar vil  ILOs styrende organ intervjue kandidatene etterfulgt av høringer på på styrets 344. Sesjon den 14-15 mai.  

Valget av generaldirektør vil foregå 25. mars i 2022, og den nye generaldirektøren vil tiltre 1. oktober samme år. For å bli valgt som generaldirektør kreves mer enn halvparten av stemmene fra ILOs styrende organ.

 

Abonner på nyhetsbrev: