[[suggestion]]
ILO forventer langsom bedring i arbeidsmarkedet

Rapporten World Employment and Social Outlook Trends 2022 peker på at de siste månedenes utvikling i pandemien, blant annet med mutasjonene delta og omikron, påvirker arbeidslivet negativt verden over. Ifølge rapporten kommer arbeidsledigheten til å forbli høyere enn før pandemien til minst 2023.

Fremgang fra 2021

Selv om prognosen er en fremgang fra situasjonen i 2021, anslår ILO en nedgang i antall arbeidstimer på to prosent i 2022 sammenliknet med tall fra før pandemien. Organisasjonen forventer at 207 millioner mennesker globalt vil være arbeidsledige i år, mot 186 millioner i 2019.

Forsterker ulikhet

Rapporten advarer om hvordan krisen rammer ulike grupper svært forskjellig, og at ulikhetene dermed forsterkes både i og mellom land. Lav- og mellominntektsland blir hardere rammet enn høyinntekstland, og kvinner rammes hardere enn menn. Les om rapporten på ILOs nyhetssider

 

 

 

Stikkord

  • arbeidsliv
  • arbeidsmarked
  • pandemi

Abonner på nyhetsbrev: