[[suggestion]]
ILO: Nytt samarbeid med Nike skal kutte dødsfall og trafikkskader for klær- og fottøyarbeidere

Det nye samarbeidet med Nike, som er en del av ILOs Vision Zero Fund et fond som også er støttet av Norge – har som mål å begrense den katastrofale virkningen trafikkskader og dødsfall har på arbeidere og deres familier, men også klær- og fottøysektoren i sin helhet.

Planen er å bygge kunnskap om trafikkulykker for pendlere og også å utvikle en felles fremgangsmåte og praktiske verktøy som kan tilpasses og brukes i forskjellige land og sammenhenger.

Hvorfor søkelys på arbeidere innenfor klær og fottøy?

Hvert år blir 1,3 millioner mennesker drept og opptil 50 millioner skadet over hele verden på veier, ifølge statistikk fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Nyttekjøretøy – det vil si lastebiler, varebiler, busser og liknende som brukes til å transportere varer eller passasjerer for profitt – er involvert i omtrent 10 til 22 prosent av alle veiulykker globalt.

Kvinner og menn som jobber i klær- og fottøysektoren er uforholdsmessig i trafikkulykker i mange land. Dette er fordi disse arbeidere som regel må pendle langt mellom hjem og jobb og bruke mindre sikre transportmidler, som motorsykler. Mange må også gå lange avstander. Fellesnevneren er at man ofte må dele veier med tunge kjøretøy.

Endring trenges!

Prosjektets tilnærming inkluderer å lage en «endringsteori» om trafikksikkerhet for klær- og fottøyarbeidere, satt sammen av arbeidstakere, arbeidsgivere, myndigheter og ILO-spesialister i en rekke land. Endringsteorien vil se på de underliggende årsakene til trafikkulykker som rammer arbeidere i denne sektoren. Partnerskapet vil også utvikle praktiske, brukervennlige veiledningsmaterialer om pendlingssikkerhet, som vil bli pilotert av ILOs Vision Zero Fund og Nike i et land hvor produksjonsanlegg lager Nike-produkter, i dette tilfellet Kambodsja.

Nike vil være arbeidssikkerhetsledere

Nike har som mål å ha trygge, hygieniske og sunne arbeidsplasser langs verdikjeden, også hvor disse drives av leverandører. Dette er basert på troen på at alle mennesker har en grunnleggende rett til beskyttelse av liv og helse på arbeidsplassen. Nikes helse- og sikkerhetsmål for 2025 vil bygge «trygge og sunne arbeidsplasser i verdensklasse for menneskene som lager produktet vårt».

— Hos Nike vet vi at en leverandørkjede i verdensklasse er basert på standarder som viser respekt for kvinner og menn som lager og flytter produktet vårt, og prinsippene for en sunn og trygg arbeidsplass, sier Sittichoke Huckuntod, Nikes direktør for helse og sikkerhet. Med dette felles initiativet om trafikksikkerhet ønsker vi å utvide samarbeidet med Vision Zero Fund, som vi føler vil hjelpe Nike-produsenter med å være ledende innen sikkerhet i hele den utvidede forsyningskjeden og utover.

Ikke bare fokus på bilførere

— Eksisterende lover og håndhevelsesmekanismer fokuserer ofte på bilførere, noe som kommer til kort når det gjelder å tilby bærekraftige løsninger. Derfor gleder vi oss til samarbeidet med Nike, sier Ockert Dupper, global programleder for Vision Zero Fund.

«Det gir oss en mulighet – i samarbeid med ILOs «Bedre fabrikker» i Kambodsja – til å identifisere de underliggende årsakene, utover kjøretøysjåfører, som må håndteres for å redusere skader og dødsfall fra trafikkulykker, og til kollektivt å utvikle en kraftigere og standardisert tilnærming for å redusere pendlingsulykker i klesforsyningskjeden.»

ILOs Vision Zero Fund

Det norsk-støttede Vision Zero Fund ble lansert av G7 og godkjent av G20. Fondet er en del av «Sikkerhet og Helse for Alle», et ILO-flaggskipprogram som bygger en kultur for trygt og sunt arbeid. De mobiliserer myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger og andre parter til kollektive tiltak for å gjøre konkrete, målbare forbedringer i arbeideres helse og sikkerhet, hvor disse endringene er mest nødvendige.

Stikkord

  • fabrikker
  • ILO
  • klær- og fottøy
  • samarbeid

Abonner på nyhetsbrev: