[[suggestion]]
ILO øker støtte til Ukraina

Støtten fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) vil være et viktig bidrag til digitaliseringsagendaen til den ukrainske regjeringen. Støtten vil gi yrkesrettet utdanning - i krigstilstand og utover - for ukrainske TVET-studenter i Ukraina, men også og utenfor landet.

Hva menes med TVET?

Ifølge definisjonen fra UNESCO og ILO, innebærer TVET «aspekter av utdanningsprosessen som involverer, i tillegg til generell utdanning, studiet av teknologier og relaterte vitenskaper, og tilegnelse av praktiske ferdigheter, holdninger, forståelse og kunnskap knyttet til beboere i ulike sektorer av det økonomiske og sosiale livet».

I tillegg til teknisk kunnskap og egnethet, legges det økende vekt på «mykere» ferdigheter – kommunikasjon, forhandlinger og teamarbeid. TVET tilbys i offentlige og private utdanningsinstitusjoner, men også gjennom andre former for formell eller uformell undervisning som tar sikte på å gi hele samfunnet tilgang til livslange læringsressurser.

Under koronapandemien piloterte ILO en e-læringsplattform for TVET i fire forskjellige yrker. Utdanningsdepartementet i Ukraina vil gjenskape denne plattformen over hele landet, og dekke 160 000 studenter.

ILOs arbeid i Ukraina

Før krigen begynte i februar i år fokuserte ILOs arbeid i landet på sysselsetting, sosial dialog og arbeidsrett, arbeidsforhold og pensjonsreform.

ILO støttet disse programmene med 1 million dollar fra det regulære budsjettet og 13 millioner dollar fra frivillige bidrag. Det meste av dette arbeidet måtte settes på vent og ble omprogrammert.

ILOs finansieringsbehov for Ukraina i 2022 er satt til 6,3 millioner dollar. Så langt er omtrent halvparten av behovene dekket.

Den russiske aggresjonen mot Ukraina har forårsaket omfattende intern fordrivelse og flyktningstrømmer, samt store sysselsettings- og inntektstap.

Foreløpige vurderinger tyder på at nasjonalinntekten vil falle drastisk i år – mellom 35 og 45 prosent. Ifølge ILO-anslag har 30 prosent av sysselsettingen (det som tilsvarer 4,8 millioner jobber) gått tapt.

Arbeidspartene bidrar!

Siden krisens begynte har partene i arbeidslivet mobilisert for raskt å hjelpe internt fordrevne og bedrifter som måtte flytte til tryggere områder i Ukraina. Ukrainske fagforeninger har åpnet sine feriesentre og sanatorier for flyktninger, og sørget for 13 000 netter i senger. Arbeidsgivere har delt ut mat og medisiner til folk i regionene som er mest berørt av krigen.

Stikkord

  • Arbeidslivet
  • Arbeidspartene
  • Flyktninger
  • ILO
  • TVET
  • Ungdom

Abonner på nyhetsbrev: