[[suggestion]]
ILO og Qatar er enige: Arbeidsreforminnsats fortsettes

ILOs generaldirektør Gilbert F. Houngbo og Qatars arbeidsminister Ali bin Samikh Al Marri – og deres delegasjoner – har gått igjennom fremdriften av deres samarbeidsprogram, som begynte i 2018.

Dette gjorde de under ILOs styrende organs 346. sesjon i Genève. Fremskritt så langt er publisert i en ny rapport laget av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Under møtet ble begge sider enige om å fortsette å jobbe sammen på arbeidsreform. Dette inkluderer arbeidssikkerhet og helse, bekjemping av tvangsarbeid og menneskehandel, og å gi støtte selskaper slik at de kan forbedre sine retningslinjer og prosedyrer – i tråd med ny lovgivningen.

— ILO vil fortsette sin støtte til Qatar, sa ILOs leder, Gilbert F. Houngbo. Sammen skal vi satse på å bringe ytterligere forbedringer, som kommer alle arbeidere til gode, oppfordret han.

Opptrapp på viktige områder

Fremover vil samarbeidspartene styrke internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling, og utvikling av effektiv og helhetlig arbeidsmarkedspolitikk som bidrar til en mer konkurransedyktig kunnskapsbasert økonomi.

— Nylige arbeidsreformer i Qatar har gitt positive resultater, understreket Houngbo. Jeg takker minister Al Marri for landets forpliktelse til å fortsette disse reformene og gjennomføringen av disse forpliktelsene, i tråd med Qatars visjon 2030.

Verdifull erfaring kan brukes andre steder

Arbeidsminister Al Marri understreket at reformene iverksatt av Qatar de siste årene innenfor arbeidslivet har hatt en positiv innvirkning på arbeidsforhold. Han la til at suksessen til reformene har vært en verdifull erfaring som kan brukes i andre land.

Han la vekt på at fellesprosjektene skal være bærekraftige i de kommende årene, og takket ILO for viktig støtte til landets arbeidsreformer.

Minister Al Marri understreket at Qatar fortsetter – i et jevnt tempo – med arbeidsreformer i tråd med hovedprinsippene i Qatars visjon 2030, hvor de forplikter seg til å bygge et moderne og dynamisk arbeidsmarked.

 

Stikkord

  • Arbeidslivet
  • Arbeidsreform
  • ILO
  • Menneskerettigheter
  • Qatar

Abonner på nyhetsbrev: