[[suggestion]]
Kaltenborn ny styreleder i FN-sambandet

Kaltenborn gleder seg til å ta fatt på jobben og sier hun vanskelig kan tenke seg en mer interessant oppgave enn å få bidra til å formidle kunnskap om, og å diskutere, FNs målsetninger og arbeid i Norge.

- Noen har sagt at FN er del av barnetroen vår, det synes jeg er godt sagt. Vi har vokst opp med en verdensorden hvor FNs organer spiller en vesentlig rolle, om enn en ganske krevende rolle. Vi trenger et FN som er orientert mot de utfordringene som vi deler på planeten, og bærekraftsmålene har maktet å skape en global samtale om noen av våre helt sentrale, felles problemer, sier Kaltenborn.

- En godt rustet styreleder

Kaltenborn har det overordnede ansvaret for hele NHO Service og Handel. Hun jobber blant annet med utvikling av tjenestetilbud til medlemmer og næringspolitikk. Før dette var hun generalsekretær i Leger uten grenser. Kaltenborn har en mastergrad i idéhistorie og studert fransk- og europeisk statsvitenskap ved Sciences Po.

- Kaltenborn er svært godt rustet for å ta fatt på oppgavene i FNsambandets styre, og jeg er fornøyd med at hun takket ja til å bli vår nye styreleder. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med henne og til å ta fatt på arbeidet sammen med henne og det nye styret. Sammen skal vi sørge for at FN-sambandet er godt rustet for fremtiden, sier generalsekretær i FN-sambandet, Anne Cath da Silva. 

Fn-sambandet fremover

Kaltenborn og det nye styret begynner arbeidet umiddelbart. I tillegg til Kaltenborn, er også Margrete Bjørge Katanasho (LNU) ny nestleder. Øvrige styremedlemmer er Kristin Sæther (LO), Henrik Munthe (NHO), Mads H. Almås (PLAN Norge), Isak Kvandal (Operasjon Dagsverk), Ida Maria Evensen (Tekna) og Kjersti Dale (CARE).

- FN-sambandet gjør fantastisk mye bra i dag som det er viktig å opprettholde og gjerne forsterke. Skolearbeidet og informasjonsarbeidet er eksempler på dette. Mens Trine Lise Sundnes har vært styreleder, har FN-sambandet også økt sitt fokus på internasjonalt arbeidsliv og ILOs arbeid. Dette er også et viktig område for meg å videreføre, sier Kaltenborn.

Abonner på nyhetsbrev: