[[suggestion]]
Kvinner i ledelsen: Hvordan oppnå en likestilt fremtid i covid-19-tider

Kvinner står i frontlinjen i kampen mot pandemien

En stor andel av dem som står i frontlinjen i den daglige kampen mot covid-19 er kvinner; kvinnelige helsefagarbeidere, forskere, omsorgspersoner og statsledere. Samtidig rapporteres det om økte forekomster av vold i hjemmet, høyere arbeidsledighet og økt fattigdom blant kvinner. 

- Kvinner har blitt hardere rammet enn menn av pandemien, mistet inntekten, forlatt arbeidsmarkedet i større grad, og påtatt seg en større andel av omsorgsarbeidet, melder FNs utviklingsprogram (UNDP). 

Pandemien har vist oss hvor viktig mangfold i ledelsesposisjoner er. Majoriteten av landene som har bremset koronapandemien mest effektivt - med samtidig hensyn til de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak - er ledet av kvinner. Likevel er det kun i 22 land i verden vi finner kvinner i rollen som statsoverhode eller regjeringsleder.  

Vi trenger kvinnelig representasjon som gjenspeiler mangfoldet og evnene blant alle kvinner og jenter, og på tvers av alle kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske situasjoner. Dette er den eneste måten vi vil få reell samfunnsendring som inkorporerer kvinner i beslutningsprosesser som likeverdige og fordeler oss alle

UN Womens direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka Kvinnedagen 2021

Tema for markeringen av årets kvinnedag - kvinner i ledelsen

Det globale temaet for årets markering av kvinnedagen er derfor “Women in Leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”. Temaet går hånd i hånd med “Generation Equality” kampanjen til UN Women.  

FN inviterer til en digital markering av dagen mandag 8.mars. Blant annet skal generalsekretær António Guterres og UN Womens direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka tale. Se UN Womens nettside for fullt program.  

Get on board for gender equality

Emneknagger for sosiale medier er #IWD2021 og #InternationalWomensDay  

Stikkord

  • kvinnedagen

Abonner på nyhetsbrev: