[[suggestion]]
Menneskerettigheter i Norge: Hva er ståa?

Selv om menneskerettigheter har et sterkt vern her i landet, viser årsmeldingen til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) for 2022 likevel at det finnes en rekke utfordringer. Dette melder NIM.

— 2022 har vært et turbulent år på flere områder, sa NIMs styreleder Marit Berger Røsland. Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina har ført mange mennesker på flukt, også til Norge. Flere saker om justismord har satt tilliten til rettsstaten på prøve, og angrepet under Oslo Pride skapte frykt og uro. I slike tider er det viktig å minne om menneskerettighetenes grunnleggende funksjon og betydning, la hun til.

Regjeringen må ta grep

— Formålet med meldingen er å gi stortingsrepresentantene en god oversikt over utviklingen på menneskerettighetsfeltet, slik at de kan styrke ivaretakelsen av menneskerettighetene, sa direktør Marit Berger Mestad.

Fem konkrete anbefalinger

NIM fremmer fem anbefalinger innenfor disse temaene:

  1. Reparasjon av menneskerettighetskrenkelse i Fosen-saken
  2. Barn og ulovlige rusmidler
  3. Hatefulle ytringer og hets
  4. Soningsforhold for innsatte
  5. Kommuners menneskerettighetsansvar

Noen utfordringer er «gjengangere»

Flere av anbefalingene knytter seg til forhold som har vært påpekt over flere år, som situasjonen til innsatte eller kommunenes menneskerettighetsansvar i for eksempel barnevernssaker, sa Mestad. Også utfordringer knyttet til hat og hets er en gjenganger hvor NIM foreslår konkrete tiltak.

NIM har gjennom året gjentatt tidligere års anbefalinger, som for eksempel behovet for styrking av den norske klimaloven. FNs klimapanel har advart om at vinduet for å sikre en levelig fremtid for alle er i fred med å lukkes, og Norge har i FNs generalforsamling stemt for en resolusjon som betegner klimaendringene som en av de største truslene mot realisering av menneskerettighetene. NIMs direktør mener denne erkjennelsen må omsettes til handling, både i lov og praksis.

2022: et viktig år for organisasjonen

For NIM som institusjon var 2022 et aktivt år. I løpet av året lanserte NIM åtte nye rapporter og avga 59 høringsuttalelser, innspill og brev til regjeringen, Stortinget og andre instanser. I tillegg avga NIM to innspill til FNs overvåkningsorganer om den norske menneskerettighetssituasjonen.

Lær mer

Du kan lære mer om menneskerettigheter her.

Du kan lese NIMs 2022-årsrapport her.

Stikkord

  • Generalforsamlingen
  • Menneskerettigheter
  • NIM
  • Norge

Abonner på nyhetsbrev: