[[suggestion]]
Mer må gjøres for å få slutt på barnearbeid

Det haster!

Den femte globale konferansen om barnearbeid ble avholdt i Durban i Sør-Afrika 15. – 20. mai, hvor det ble understreket at det haster med tiltak mot barnearbeid.

Barnearbeid er ifølge ILO arbeid som frarøver barna deres barndom, potensial og verdighet, og som er skadelig for deres fysiske og mentale utvikling. Arbeid som forstyrrer barnas skolegang regnes også som barnearbeid.

Ifølge FNs bærekraftsmål 8.7 skal barnearbeid utryddes innen 2025, men 160 millioner, nesten 10 prosent av alle barn, er fortsatt ofre for barnearbeid, og tallene øker. Arbeidet mot barnearbeid trues nå ytterligere av pandemien, kriger, mat-, miljø- og humanitære kriser.

Handling nå!

Konferansen resulterte i flere forpliktelser, formulert i sluttdokumentet «The Durban Call to Action». Barnearbeid i jordbruket må stanses, barnas rett til utdanning må realiseres og vi trenger økt finansiering og internasjonalt samarbeid mot barnearbeid. I tillegg bør landene tilstrebe universell tilgang på sosiale beskyttelsesmekanismer, noe som også ble poengtert i en felles rapport fra ILO og UNICEF nylig.

̶  Noen vil si at barnearbeid er en uunngåelig konsekvens av fattigdom og at dette er noe vi må akseptere, men dette er feil. Vi kan aldri gi opp når det gjelder barnearbeid, sa Guy Ryder, avtroppende generaldirektør i ILO, under konferansen.

Stikkord

  • anstendig arbeid
  • arbeidsliv
  • barnearbeid
  • bærekraftsmål 8
  • ILO

Abonner på nyhetsbrev: