[[suggestion]]
Norge og havet: Regjeringens havkonferanse

Det er to år siden Statsraad Lemkuhl startet sin jordomseiling. Nå er seilasen over, og ble feiret med folkefest lørdag 15. april.Denne uken arrangerer Bergen kommune One Ocean Week. Det er en hel temauke fullspekket av hav-relaterte arrangement, deriblant Regjeringens havkonferanse.

Norge har et unikt ansvar

Det internasjonale havpanelet består av statsledere fra 17 land i verden som står for nesten halvparten av verdens økonomiske soner i havet. Disse medlemslandene har forpliktet seg til å forvalte 100 prosent av sine havområder på en bærekraftig måte innen 5 år. Dette er et stort ansvar for Norge.Panelet ledes av Palau og Norge. Det gir statsminister Jonas Gahr Støre et helt eget ansvar for å styre Norge i retning Parisavtalen og å for å jobbe for å nå bærekraftmålene.

Hvordan skal havet vernes?

Mandag 17. april var Håkonshallen i Bergen fylt av politiske ledere, byråkrater og organisasjoner som diskuterte bærekraftsmål 14, Livet i havet. Kronprins HKH Haakon åpnet konferansen ved å vektlegge hvor viktig havet og naturen er for oss, og statsministeren poengterte at Norge har forpliktet seg i Parisavtalen og bærekraftsmålene. Det medfører et ansvar sier han, og det var flere forslag til løsninger. Havpanelet har anbefalt sine medlemsland å satse på bærekraftige fiskebestander og matproduksjon fra havet.

– Havets helse er under press. Havet utsettes for klimaendringer, overfiske, forsøpling og annen forurensning. Havet er, for å si det sånn; en truet art, sa statsministeren.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran snakket om at det må være en tydeligere sameksistens mellom industriene og interessene til havs. Han poengterte også viktigheten av å spise mer mat fra havet.

Konseptet Blå Skog er en betegnelse for vegetasjonen som finnes i havet, som løftes frem som en bærebjelke i bærekraftige framtidige dietter. Blå skog kan også være viktig i CO2-fangst og karbonlagring, såkalt blå karbon. Mange stemmer er altså enige om at havet er både nyttig og viktig å verne om for å oppnå bærekraftsmålene.

Kråkeboller og tarechips

– Vi spiser bare 25 prosent av maten vi finner i havet, poengterte Bente Pretlove fra Det Norske Veritas.

Flere organisasjoner talte for at vi må beskytte havet og tenke nytt om hva vi spiser, og Norsk Nettverk for Blå Skog hadde med seg noen delikatesser fra havet.

Lunsj på Statsraad Lemkuhl

Etter konferansen i Håkonshallen, ble arrangementet avsluttet med en lunsj og omvisning på ekspedisjonsbåten. Der fikk deltakere smaksprøver fra Norsk Nettverk for Blå Skog og en liten smakebit på livet til sjøs, og fikk gå ombord på skipet.

Abonner på nyhetsbrev: