[[suggestion]]
Norge og verden må sikre rettferdig fordeling av vaksiner

Mangelen på covid-19-vaksinasjoner i utviklingsland er svært bekymringsfull, mener Den verdensomspennende organisasjonen for FN-samband (WFUNA). Vaksinen er det mest effektive alternativet for å bremse pandemien og få den globale økonomien tilbake på skinner.

Nå må vi jobbe sammen for å samle globalt engasjement og oppnå en rettferdig fordeling av denne viktige ressursen, mener organisasjonen, som er representert i over 100 land.

Globalt engasjement er nødvendig

FN-sambandet i Norge stiller seg bak oppfordringen om en mer rettferdig vaksinefordeling.

- Koronapandemien har økt ulikheten og urettferdigheten i verden. Nå må alle land jobbe sammen for å sikre en mer rettferdig global tilgang på vaksiner, sier Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Folk, land og lokalsamfunn som slet før pandemien, har fått det enda vanskeligere de siste to årene. Dette gjenspeiles også i distribusjonen av vaksiner, fordi land med bedre tilgang til vaksinen ikke har klart å dele ressursene sine godt nok med de mest sårbare befolkningene.

Det er anslått at innen utgangen av 2021 vil høyinntektslands vaksinelagre ha rundt 1,2 milliarder vaksinedoser, mens bare en svært liten grad vil bli donert til utviklingsland. Dermed vil praksisen med overlagring i vestlige land ytterligere sette tilgangen til vaksiner fra lavinntektsland i fare.

FNs oppfordring om "folkets vaksine"

Alt i juni 2020 oppfordret FN alle myndigheter om en "folkets vaksine". Ett og et halvt år senere er vi langt fra å nå denne målsettingen.

I tråd med FN og WHOs oppfordring, ber nå verdens FN-samband om at utviklingsland prioriteres i produksjonen og fordelingen av vaksiner, for eksempel gjennom African Vaccine Acquisition Trust og COVAX.

En rettferdig fordeling av ressurser vil redusere risikoen for nye bølger av pandemien så vel som for fremveksten av nye varianter.

- Nå må alle verdens ledere og land ta inn over seg at en rettferdig vaksinefordeling er en politisk, moralsk og økonomisk prioritet, og det eneste riktige å gjøre nå, sier da Silva.

Covid-19-vaksinen må anerkjennes som et globalt fellesgode som må være tilgjengelig for verdens befolkning. Dette vil redde liv.

Abonner på nyhetsbrev: