[[suggestion]]
Nytt barnefokusert klimainitiativ for å avverge katastrofer

— Vi vet at flere klimakatastrofer er i støpeskjeen, sa Karin Hulshof, visedirektør for partnerskap i FNs barnefond (UNICEF). Vi vet bare ikke hvor eller når de vil treffe, fremhevet hun.

FNs barnefonds (UNICEF) nye initiativ, som heter «I dag og i morgen» (Today and Tomorrow på engelsk), kombinerer – for første gang – finansiering for umiddelbar motstandskraft, og risikoforebyggende programmer for barn i dag. Initiativet fokuserer også på risikooverføringsfinansiering fra forsikringsmarkedet – for å hjelpe håndteringen av fremtidige sykloner.

— Klimaendringsrisikoer er ikke lenger hypotetisk. De er her, understreket Hulsof. Og selv om vi jobber for å bygge lokalsamfunns motstandskraft mot klimakatastrofer, må vi bli mye flinkere til å forebygge risiko for barna våre, la hun til.

Hjelp trengs

Unge mennesker er en kritisk sårbar befolkning og blant de mest berørte av ekstreme værhendelser.

I fjor anslo UNICEFs klimarisikoindeks for barn at 400 millioner gutter og jenter for tiden er utsatt for sykloner.

Initiativet vil, i løpet av den første tre år, fokusere på Bangladesh, Komorene, Haiti, Fiji, Madagaskar, Mosambik, Salomonøyene og Vanuatu.

UNICEF trenger 30 millioner dollar til prosjektet, og oppfordrer flere private og offentlige partnere til å slutte seg til initiativet som vil lukke det økende humanitære finansieringsgapet for katastrofebeskyttelse for barn og ungdom.

Flere land trapper opp støtte

Eksisterende risikooverføringsmekanismer oppfyller ikke de særskilte behovene til hundrevis av millioner av barn og unge, selv om ekstreme værskader både opprettholder og forsterker ulikhet og fattigdom – på tvers av generasjoner.

Dette initiativet er den første forhåndsarrangerte og hendelsesbaserte klimafinansieringsmekanismen som spesifikt retter seg mot «barnevernsgapet». Det har full støtte for fremtiden, sikret av regjeringene i Tyskland og Storbritannia, under den nylig lanserte G7-V20 globalt skjold mot klimarisiko.

Heike Henn, direktør ved det tyske departementet for økonomisk samarbeid og utvikling, forventer at initiativet vil levere kunnskapsdeling og økt kjennskap til risikofinansieringsinstrumenter, forbedret sjokkmotstandskraft for utviklingsinstitusjoner, og bidra til å lukke gapet om beskyttelse mot katastroferisiko, spesielt for barn og mødre.

— Vi støtter sterkt å inkludere forhåndsarrangert og utløserbasert finansiering til den humanitære sektoren ... inkludert dette nye tilskuddet til UNICEF ... for å beskytte opptil 15 millioner barn, unge mennesker og deres familier over hele Afrika, Karibien, Asia og Stillehavet, understreket Storbritannias utviklings- og Afrikaminister, Andrew Mitchell. Ikke bare det, sa han, med dette initiativet kan vi reagerer raskt hvis tropiske sykloner rammer.

Utløser trøbbel

Sykloner og katastrofene de utløser – som flom og jordskred – er den raskest voksende kategorien klimakatastrofer, og en viktig årsak til globale tap og skader, ifølge UNICEF.

UNICEFs forskning har vist at investeringer som reduserer eksponering for og negative påvirkninger fra sykloner og andre farer kan redusere klimarisikoen betraktelig for millioner av barn.

— UNICEF er den første FN-organisasjonen, så vel som en av de største humanitære organisasjonene over hele verden, som nå har laget en skreddersydd katastroferisikodekning for beskyttelse av barn, ungdom og foreldre, spesielt mødre, sa Simon Young, seniordirektør i senteret for klima og motstandskraft hos internasjonale forsikringsrådgivere WTW. De har designet forsikringsløsningen.

I tillegg til å presse regjeringer og store bedrifter til å redusere utslipp, oppfordrer UNICEF ledere til å ta umiddelbare tiltak for å beskytte barn mot klimaødeleggelser, ved å tilpasse de kritiske sosiale tjenestene de er avhengige av.

UNICEF oppfordrer også partene til å finne og finansiere løsninger for å støtte de som står overfor tap og skade, utover grensene som til lokalsamfunns kapasitet.

Stikkord

  • Barn
  • COP27
  • Klimaendringer
  • Kriser
  • UNICEF

Abonner på nyhetsbrev: