[[suggestion]]
Politisk utdannings-dragkamp på Stortinget

I disse dager behandler Stortinget handlingsplanen for bærekraftsmålene (Meld. St. 40 (2021-2022)). FN-sambandet mener at handlingsplanen ikke er god nok på utdanning om og for bærekraftig utvikling.  Norge mangler systematisk og formalisert kompetanse på lærersiden, og det vil vi at politikerne skal gjøre noe med. 

Fire forslag til forbedring

FN-sambandet har sendt inn fire konkrete forslag til å forbedre handlingsplanen som de politiske partiene diskuterer. 

  • At Stortinget ber regjeringen prioritere ressurser for etterutdanning og kompetanseheving til tverrfaglig undervisning, herunder undervisning om bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap.
  • At Stortinget ber regjeringen forplikte lærerutdanningsinstitusjoner til å integrere utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap i rammeplaner, retningslinjer og praksis.
  • At Stortinget ber regjeringen vurdere konkrete måltall for at skolene arbeider tverrfaglig med bærekraftig utvikling som tema.
  • At Stortinget ber regjeringen innlemme det tverrfaglige temaet «bærekraftig utvikling» i læreplanene i engelsk og matematikk, i tråd med læreplangruppens forslag.

Les hele høringsinnspillet fra FN-sambandet her. Handlingsplanen blir behandlet i Stortinget 5 april 2022. 

FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva har skrevet om hvorfor vi trenger å bedre handlingsplanen for bærekraftsmålene. Les kronikken hennes i Utdanningsnytt

Abonner på nyhetsbrev: