[[suggestion]]
Regjeringen vil styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet

Et arbeidsliv fritt for vold og trakassering

Konvensjon 190, som ble vedtatt av ILO i 2019, er den første i sitt slag som tar for seg vold og trakassering i arbeidslivet, og den befester at alle har rett på en arbeidssituasjon uten slike overtramp.

Avtalen inneholder også en ny definisjon av vold og trakassering i arbeidslivet: «en rekke uakseptable handlinger og fremgangsmåter, eller trusler om dem, en enkelt gang eller gjentatte ganger, som tar sikte på, fører til, eller som vil kunne føre til, fysisk, psykologisk, seksuell eller økonomisk skade, og inkluderer kjønnsbasert vold og trakassering».

Storbritannia ratifiserte nylig konvensjonen, som det ellevte landet i verden og nr. 3 i Europa. Nå vil regjeringen at Norge følger etter.

Regjeringens forslag

Høringsforslaget ble lansert på kvinnedagen 8.mars, og det var neppe tilfeldig. En av hovedparolene i årets 8.mai-tog i Oslo var nettopp «Stopp vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet – ratifiser ILO-konvensjon nr. 190!» Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen peker i en kronikk på at konvensjonen har et tydelig kvinne- og diskrimineringsperspektiv.

Regjeringen mener at ratifikasjon er viktig i et internasjonalt perspektiv for å oppnå formålet med konvensjonen:

– En ratifisering av ILO-konvensjon nr. 190 vil bidra til å anerkjenne alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I tillegg foreslår regjeringen mindre endringer i arbeidsmiljøloven for å tydeliggjøre vernet mot trakassering og seksuell trakassering.

Les høringsforslaget på regjeringens sider. Høringsfrist er 8.juni.
 

Stikkord

  • Arbeidsliv
  • ILO
  • trakassering

Abonner på nyhetsbrev: