[[suggestion]]
Resultatene av den globale undersøkelsen er klar

1,2 millioner mennesker fra 195 land har svart på spørsmål om forhåpninger, tanker og bekymringer for framtiden. De som tok undersøkelsen ga også råd om hvordan de mener FN og verden bør håndtere utfordringer som pandemi, klimakrise, krig og konflikt i årene som kommer. 

Dette representerer en veldig sterk forpliktelse for multilateralismen og FNs ansvarsområder. Nå er det opp til oss, medlemmene av FN, å møte forventningene verdenssamfunnet har til oss.

Antonio Guterres

Av 2023 innsendte svar fra Norge, var åtte av ti respondenter under 30 år. 71% av respondentene svarte at det er klimaendringene som er den største trusselen for vår framtid.

Mens 90% av de norske respondentene mener samarbeid er viktig for å nå FNs bærekraftsmål, mener 56% at dette samarbeidet har blitt enda viktigere etter koronapandemien.

Se resultatene av den globale spørreundersøkelsen her. 

Stikkord

  • FN-undesøkelse
  • framtidshåp
  • UN 75

Abonner på nyhetsbrev: