[[suggestion]]
Slik påvirker Ukraina-krigen arbeidslivet lokalt, regionalt og globalt

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har publisert et nytt notat som viser konsekvensene krigen har for arbeidsmarkedet. 

Krigens påvirkning lokalt

Opp mot fem millioner arbeidsplasser har gått tapt i Ukraina siden invasjonen i februar, noe som tilsvarer 30 prosent av sysselsettingen før krigen.

Dersom krigen får en snarlig slutt, vil over tre millioner jobber raskt kunne gjenopprettes. I motsatt fall, hvis krigen vedvarer og eskalerer, vil Ukraina kunne miste ytterligere to millioner arbeidsplasser.

Den ukrainske regjeringen gjør det de kan for å sikre utbetalinger av pengestøtte og at velferdsordninger opprettholdes.

Krigens påvirkning regionalt

Flyktningkrisen skaper press på arbeidsmarkedene og velferdssystemene i nabolandene, og ILO anslår at arbeidsledigheten i disse landene vil øke betydelig. Dette gjelder hovedsakelig Ungarn, Moldova, Polen, Romania og Slovakia.

Den økonomiske nedgangen i Russland kan tvinge arbeidsinnvandrere til å returnere til hjemlandene sine i Sentral-Asia, land som er avhengige av et økonomisk samarbeid med Russland. Dette gjelder blant andre Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan.

Krigens påvirkning globalt

De økte matvare- og energiprisene, forsterket av Ukraina-krisen, er en ekstra trussel for arbeidslivet. Dette gjelder spesielt for lav- og mellominntektsland, som ennå ikke har kommet ut av vanskene som fulgte med pandemien.

Økt usikkerhet i verdensøkonomien og innstramminger i de velstående landene påvirker også pengestrømmene til utviklingsland, som vil få enda vanskeligere forutsetninger for økonomisk utvikling.

Les om notatet og ILOs forslag til tiltak her.

Stikkord

  • arbeidsliv
  • ILO
  • Ukraina
  • økonomi

Abonner på nyhetsbrev: