[[suggestion]]
Starter kamp for ny Sikkerhetsrådsplass

Utenriksministeren inviterte alle partiene på Stortinget om å tilkjennegi sine syn.

Høyre, med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, svarte tvert: — Høyre vil gi sin fulle støtte for å søke medlemskap i Sikkerhetsrådet.

Ingen andre partier var tydelig på hva de mener om å søke plass i Sikkerhetsrådet, utenom Arbeiderpartiet og Senterpartiet – begge partiene er med i regjeringen som igjen ønsker å søke medlemskap – samt Høyre og Venstre.

Norge har i mange år samarbeidet med de andre nordiske landene for å dele plass i Sikkerhetsrådet, og dele kunnskap på tvers.

— Jeg er glad for at regjeringen, Høyre og Venstre ønsker å søke medlemskap i Sikkerhetsrådet. Vi trenger aktive land som jobber for en regelstyrt, og bærekraftig verden, som Norge vil gjøre om vi søker plass igjen. Vi håper alle andre partier vil støtte opp om dette arbeidet, sier Catharina Bu, generalsekretær i FN-sambandet.

På tirsdag 17. januar holdt utenriksministeren sin redegjørelse på Stortinget for Norges to år i Sikkerhetsrådet, en periode som kun ble slutt for litt over to uker siden.

— Norge har både brukt Sikkerhetsrådet som en arena for å fremme tydelig og prinsippfast norsk politikk, sa Huitfeldt. Og vi har bidratt som problemløser for å ivareta Rådet som et beslutningsorgan, i en svært spent situasjon, understreket hun.

Stikkord

  • Sikkerhetsrådet
  • Stortinget
  • Utenriksministeren

Abonner på nyhetsbrev: