[[suggestion]]
UNHCR: Ny rekord i antall mennesker på flukt i verden

I forbindelse med verdens dag for flyktninger har FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) publisert den årlige rapporten UNHCR Global Trends Report

Antallet flyktninger i verden har nå passert 100 millioner.

Økende trend – høyeste nivå noen gang

– Antallet mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine har økt hvert år i løpet av det siste tiåret og er på det høyeste nivået siden registreringene startet, heter det i pressemeldingen for rapporten. 

Rapporten viser dystre tall og illustrerer at verden drastisk må omstilles om trenden skal snus. 

– Enten går det internasjonale samfunnet sammen for å ta grep for å ta tak i denne menneskelige tragedien, løse konflikter og finne varige løsninger, ellers vil denne forferdelige trenden fortsette, uttalte FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi under lanseringen. 

Utviklingen fra årsskifte

Ifølge rapporten var det 89,3 millioner mennesker på flukt på grunn av krig, vold, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd ved utgangen av 2021. 

Det er en økning på åtte prosent fra året før og godt over det dobbelte av hva tallet var for 10 år siden, går det fram av rapporten. 

Siden årsskiftet har dette tallet økt til over 100 millioner. Den russiske invasjonen av Ukraina har forårsaket både den raskeste og en av de største flyktningkrisene siden andre verdenskrig, i tillegg har andre nødssituasjoner, i Afrika, Afghanistan og andre steder ført tallet over den dramatiske milepælen på 100 millioner.

Særskilt konfliktår

Rapporten peker på at året 2021 markerer seg særskilt for antallet konflikter som eskalerte og nye som blusset opp. Hele 23 land, med en samlet befolkning på 850 millioner, sto overfor konflikter med middels eller høy intensitet. 

Samtidig gjør økt matmangel, økt inflasjon og en stadig dypere klimakrise livet vanskeligere for de allerede sårbare befolkningene. Disse faktorene fører også til at finansieringsutsiktene i mange situasjoner virker dystre.

Fjoråret var også det 15. året på rad med økning i antallet internt fordrevne. Antallet internt fordrevne i verden ligger nå på 53,2 millioner. Økningen skyldes økende grad av vold og konflikt i enkelte deler av verden, hvorav konfliktene i Myanmar, Etiopias Tigray og opprør i Sahel har ansporet millioner til å flykte innad i landene. 

Glimt av håp

Rapporten er nedslående, men et lite glimt av håp er likevel å finne mellom de dystre tallene. Antallet flyktninger og internt fordrevne som vendte hjem i fjor økte fra året før og endte på nivå med før koronapandemien.

– Mens vi er vitne til forferdelige nye flyktningsituasjoner, og eksisterende som gjenoppstår eller forblir uløste, er det også eksempler på land og samfunn som jobber sammen for å forfølge løsninger for de fordrevne, sa Grandi, før han påpekte at løsningene satt i verks må replikeres eller skaleres opp andre steder. 

Selv om det estimerte antallet statsløse vokste litt i 2021, finnes det også et glimt av håp i denne statistikken. I 2021 var det rundt 81 200 personer som fikk statsborgerskap eller fikk som fikk sitt statsborgerskap bekreftet – den største reduksjonen i statsløshet siden starten av UNHCRs IBelong-kampanje i 2014.

 

Nøkkeltall i rapporten

 • Per mai 2022, var mer enn 100 millioner mennesker på flukt i verden på grunn av forfølgelse, konflikt, vold, menneskerettsbrudd eller hendelser som rører ved den offentlig orden.
 • Ved utgangen av 2021 var tallet 89.3 millioner, bestående av:
  • 27.1 millioner flyktninger
  • 21.3 millioner flyktninger under UNHCRs mandat
  • 5.8 millioner palestinske flyktninger under UNRWAs mandat
  • 53.2 millioner internt fordrevne
  • 4.6 millioner asylsøkere
  • 4.4 millioner venezuelanere på flukt utenlands

Blant flyktningene og venezuelanerne på flukt utenlands i 2021:

 • Tyrkia var vertskap for nesten 3.8 millioner flyktninger, den største flyktningbefolkningen i verden, etterfulgt av Uganda (1.5 millioner), Pakistan (1.5 millioner) og Tyskland (1.3 millioner). Colombia var vertskap for 1.8 millioner venezuelanere på flukt utenlands.
 • Mer enn to tredjedeler (69 prosent) kom fra bare fem land: Syria (6,8 millioner), Venezuela (4,6 millioner), Afghanistan (2,7 millioner), Sør-Sudan (2,4 millioner) og Myanmar (1,2 millioner).
 • Lav- og mellominntektsland var vertskap for 83 prosent.
 • De minst utviklede landene sto for asyl til 27 prosent av totalen.
 • 72 prosent levde i land som grenser til hjemlandet deres.

 

 • Asylsøkere sendte inn 1,4 millioner nye søknader. USA var verdens største mottaker av nye individuelle asylsøknader (188 900), etterfulgt av Tyskland (148 200), Mexico (132 700), Costa Rica (108 500) og Frankrike (90 200).
 • 5,7 millioner mennesker på flukt returnerte til sine områder eller opprinnelsesland i 2021, inkludert 5,3 millioner internt fordrevne og 429 300 flyktninger.

Abonner på nyhetsbrev: