[[suggestion]]
Urfolk har tre ganger større sannsynlighet for å havne i ekstrem fattigdom

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.Flere urfolk i verden enn vi har trodd

Tall fra ILOs rykende ferske rapport Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: Towards an inclusive, sustainable and just future viser at andelen urfolk i verden er langt høyere enn tidligere antatt. De utgjør mer enn 6 prosent av verdens befolkning, eller 476 millioner mennesker. Det er antatt at det finnes mer enn 5000 ulike urfolksgrupper i verden, fordelt på om lag 90 land. ILO sier det haster å innfri de særlige menneskerettighetene urfolk fikk stadfestet gjennom den 30 år gamle urfolkskonvensjonen, ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Rapporten viser at urfolk er fattigere og mer utsatt for ulike former for diskriminering i arbeidslivet.

Lav oppslutning om urfolks rettigheter i verden

Ifølge Martin Oelz, som er en av rapportforfatterne, vil det være et viktig første skritt hvis flere land ratifiserte urfolkskonvensjonen. I dag har bare 23 av verdens land sluttet seg til denne konvensjonen. Det betyr at kun 15 prosent av verdens urfolk bor i land som har forpliktet seg til å beskytte deres rettigheter i tråd med konvensjonen.

Oelz mener at ratifisering, som betyr godkjenning eller stadfesting, er viktig for å sikre at den nasjonale politikken imøtekommer urfolks behov. Han understreker hvor viktig det er å få urfolks stemmer inn i politiske beslutningsprosesser. Institusjoner og lovgivning som skal sikre slik deltakelse mangler mange steder i verden. Urfolkskonvensjonen er den eneste internasjonale avtalen spesielt rettet mot å beskytte urfolks rettigheter, som er åpen for ratifisering i de enkelte FN-medlemslandene.

Større sysselsetting, dårligere arbeidsforhold

Urfolks tradisjonelle livsform har inntil nylig vært basert på naturressurser; jordbruk, husdyrhold, jakt og fiske. Dette har endret seg, og rapporten finner at 45 prosent av verdens urfolk arbeider utenfor jordbruket. Mennesker som lever under fattigdomsgrensen på 1,90 dollar om dagen regnes som ekstremt fattige. Hele én av fem som lever under denne fattigdomsgrensen, er urfolk. Til tross for at de er overrepresenterte blant de fattigste, har de imidlertid arbeid i større grad enn øvrig befolkning. Det viser seg at urfolk har dårligere arbeidsforhold og lavere lønn enn andre. Hele 86 prosent arbeider i den uformelle økonomien som kjennetegnes nettopp ved elendige arbeidsforhold, manglende sosiale ordninger og arbeidstakerrettigheter.

Urfolkskvinner er særlig utsatt. De har dårligst sjanse for å fullføre grunnutdannelse og de utgjør de fattigste av de fattige. Ofte utsettes de for dobbelt diskriminering, som kvinner og som urfolk.

ILO-rapporten antyder at de høyere sysselsettingstallene hos urfolk enn hos øvrig befolkning skyldes at fattigdom tvinger dem til å ta arbeid, uansett hvor dårlige betingelsene er. Den konkluderer med at det haster å sette i gang effektive tiltak mot diskrimineringen av urfolk. Rapporten kommer med flere forslag til hvordan situasjonen kan forbedres og styrkes til å spille en aktiv rolle som utviklings- og klimaaktører i tråd med bærekraftsmålene og Paris-avtalen. 

Indigenous and tribal peoples need urgent action to tackle poverty and inequality

Flere ressurser

Nøkkelinformasjon om verdens urfolk

ILOs portal til informasjon om situasjonen for verdens urfolk 

ILOs konvensjon om urfolk

Stikkord

  • arbeidsliv
  • ILO
  • levekår
  • menneskerettigheter
  • urfolks rettigheter
  • urfolkskonvensjonen

Abonner på nyhetsbrev: