[[suggestion]]
Utenriksministeren og kronprinsen besøkte FN og Sikkerhetsrådet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og HKH Kronprins Haakon besøkte USA 6. til 9. desember og deltok på flere møter i FN og FNs sikkerhetsråd. 

Beskyttelse av utdanning i konflikt 

Mandag arrangerte Norge og Niger et uformelt møte om beskyttelse av utdanning i konflikt i Sikkerhetsrådet, der både utenriksministeren og kronprinsen deltok.  

— Utdanning kan redde liv. Kunnskaper og ferdigheter man får på skoler og universiteter kan ikke fjernes. Vi må sikre at skoler og universiteter er trygge steder, sa kronprins Haakon i sin tale

Han understrekte at tilgang til god utdanning er en grunnleggende rettighet som både kommer samfunnet og individene til gode. 

— Fremtiden til barna som lever i konfliktområder avhenger av utdanning. Og vår felles fremtid avhenger av deres tilgang til utdanning, sa han. 

Beskyttelse av utdanning er en viktig del av Norges mål om å fremme beskyttelse av sivile i Sikkerhetsrådet, og Norge fikk i oktober i 2021 gjennomslag for resolusjon 2601 om beskyttelse av utdanning i konflikt framforhandlet sammen med Niger. Resolusjonen handler om at skoler ikke skal brukes til militære formål, og hindre at utdanningsinstitusjoner blir angrepet.  

Flyktninger og klima 

Under tirsdagens orientering om flyktningsituasjonen i verden av FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi fremhevet utenriksminister Huitfeldt linken mellom klimaendringer og internt fordrevne.  

— Vi må anerkjenne de komplekse sammenhengene mellom klimaendringer, naturkatastrofer, sårbarhet og internt fordrevne. Vi trenger bedre, mer pålitelig informasjon og data om klima og sikkerhetsrisikoer, sa utenriksministeren

Hun trakk også fram moderne krigføring og trusselen det det utgjør overfor sivilbefolkningen.  

— Vi vet at moderne krigføring er ødeleggende for sivilbefolkningen. Risikoen er spesielt høy når væpnede konflikter utspiller seg i tett befolkede områder, sa hun. Utenriksministeren oppfordret land til å gjøre med for å forhindre at folk må forlate hjemmene sine. Antallet flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne overstiger nå 84 millioner mennesker, og 27 prosent av disse kommer fra Syria.  

 Utenriksministeren møtte også FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths, og signerte en avtale om å øke det norske bidraget til FNs nødhjelpsfond (UNCERF) med 450 millioner kroner årlig de neste fire årene. De humanitære behovene er rekordstore. FN anslår at 274 millioner mennesker vil ha behov for humanitær assistanse og beskyttelse. Dette er en dobling på fire år.  

Norges presidentskap i 2022 

I januar tar Norge over presidentklubba og skal lede møtene i verdens mektigste råd. Norge får da ansvar for å sette agendaen for hva sikkerhetsrådet skal diskutere.   

— Det å komme frem til enighet i dette som kanskje er verdens viktigste møterom, er et stort ansvar for Norge, og som vi har stor respekt for, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til Aftenposten om det nært forestående presidentskapet.  

Et av temaene Norge vil prioritere under sitt presidentskap i Sikkerhetsrådet er kvinner, fred og sikkerhet. Denne prioriteringen deles av flere andre medlemmer, også Niger og de påtroppende medlemmene Albania og De forente Arabiske Emirater ønsker å fokusere på dette under sine presidentskap. Et annet tema Norge vil løfte frem er urban krigføring som er en utfordring når det gjelder å beskytte sivile.  

Både statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt skal delta, og lede møter under Norges presidentperiode i Sikkerhetsrådet i januar 2022. 

Les mer om Sikkerhetsrådets program for desember her

Les mer om Norges rolle i FNs sikkerhetsråd

Les om FNs sikkerhetsråd 

 

 

 

Abonner på nyhetsbrev: