[[suggestion]]
«Youthwashing» på COP27?

99 prosent av alle barn i verden er utsatt for minst én klimatrussel. 1 milliard barn er i ekstrem høy fare på grunn av klimaendringene, ifølge UNICEF sin første barne-fokuserte klimarisiko-indeks.  

Disse barna opplever flere konsekvenser av klimaendringene samtidig, med blant annet mangel på rent vann, hygiene og helsetjenester. Derfor er det viktig å slippe barn og unge inn i rommene der hvor viktige beslutninger i klimasaken avgjøres. 

Egen dag, og egen paviljong 

Det var satt av en helt egen dag på COP27 hvor unge fikk ta styringen med «Youth and Future Generations day». For første gang hadde også COP en egen paviljong for barn og ungdom som hadde som mål å styrke unges stemmer i klimasaken.

De unge presenterte deres viktigste krav som var spesielt fokusert på klimatiltak, omstilling og motstandsdyktighet, og klimafinansiering som ble bestemt under COY17 (FNs klimakonferanse for unge). COY17 samlet over 1000 unge mennesker fra mer enn 140 land før den offisielle åpningen av COP27.   

Den yngre generasjonen fikk altså langt større plass på årets klimatoppmøte enn tidligere. Ungdomsaktivister fra hele verden delte utfordringer fra deres land. Noen protesterte fredelig utenfor konferansesenteret, mens andre engasjerte seg gjennom kunst og sang. 

Ungdomsdelegater 

Alle de nordiske klima- og miljøministrene reiser med ungdomsrepresentanter som en del av deres delegasjon. Norske myndigheter er pådrivere for økt ungdomsmedvirkning. De norske delegasjonene har med ungdomsdelegater- og representanter til FN-møter, som klimatoppmøtet og generalforsamlingen. Barn- og ungdomsorganisasjoner velger sine egne kandidater, og LNU  (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) velger selv ut ungdomsdelegatene. 

Det var mange norske ungdomsrepresentanter- og delegater på COP27. Hele 28 unge mennesker, fra blant annet Natur og Ungdom og Spire, fikk delta på toppmøtet sammen med klima- og miljøministeren.  

Unge gjør mye allerede 

– Det er ingen tvil om at det sterke engasjementet hos mange barn og unge har gjort at mange voksne tar klimakrisen mer på alvor, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide til FN-sambandet i forkant av COP27. 

Eide understreker at Norge er et av få land som har en god og ordentlig ungdomsrepresentasjon i sin delegasjon til klimatoppmøtet. Han forteller at det er mange land som stiller med ungdomsrepresentanter, men at de ofte er skyldige i «youthwashing». Derimot får norske barne- og ungdomsorganisasjoner selv velge sine representanter, og de blir et fullverdig medlem av delegasjonen ledet av Eide.  

– Organisasjonene velger de representantene de vil, og de kommer og sier det de vil, avsluttet Eide. 

«Youthwashing» 

Etter fjorårets klimatoppmøte sto flere ungdomsdelegater frem og fortalte at de følte de ble brukt som et knep av store selskaper og stater, uten at de egentlig ble hørt. De opplevde å ikke bli involvert i offisielle forhandlinger eller verdsatt for deres perspektiv. Derimot følte ungdomsdelegatene at de kun var der for å fylle en kvote.  

– «Youthwashing» er å kun ha unge mennesker der for god PR og markedsføring. Slik som med all annen markedsføring er det kun for deres fordel, og ikke for å gjøre ting bedre, sa den polske klimaaktivisten Dominika Lasota under fjorårets møte. 

Hva synes ungdommen selv? 

– Årets COP har flere barn og unge enn noen gang før, men det at man er til stede betyr ikke nødvendigvis at man blir hørt, sier Mari Vold Hansen, representant fra Natur og ungdom på årets COP. 

Videre forteller Hansen om problemet rundt «Youthwashing», hvor delegasjonene skryter av at de tar med seg unge uten at de blir tatt på alvor. Hun understreker derimot at Norge er en av de beste på inkludering av ungdommer i sin delegasjon.

– Vi har fått relativt god tilgang til å møte politikerne og delegasjonen, og det virker oppriktig som at de synes våre meninger er viktige, sier Hansen om Norges delegasjon. 

Hun forteller at det er en annen aktivismekultur i Egypt. Der har de nemlig ikke lov til å demonstrere. Engasjementet inne på COP27 tar derimot ikke skade av dette, og hun skildrer masse liv på barn- og ungdomspaviljongen. Barn- og ungdomspaviljongen på COP27 har vært til stor nytte og glede, ifølge Hansen.  

Siden det er begrenset hvem som fikk demonstrere og delta i Egypt, følte hun et ekstra ansvar for å være stemmen til alle som ikke blir hørt. 

Lite, men kritisk steg 

COP27 tok et lite, men kritisk steg mot å sikre rettferdighet for barn som blir mest påvirket av klimakrisen, ved å formelt anerkjenne unge som agenter for endring, ifølge Redd Barna. Unge mennesker fikk for første gang et offisielt sete ved forhandlingsbordet. 

Likevel gjenstår det mye arbeid for å beskytte fremtiden til de kommende generasjonene. På «World Children’s Day» oppfordret OCHA (FNs kontor for koordinering av humanitær innsats) verdens ledere til å lytte til, og huske de tydelige unge stemmene som ble hørt på årets klimatoppmøte. 

Stikkord

  • Youthwashing
  • klimakrisen
  • COP27
  • FN
  • FNs klimakonferanse

Abonner på nyhetsbrev: