[[suggestion]]
Avtalen om forbud mot atomvåpen

Vedtatt

07.07.2017

Les mer på engelsk

Treaty on the prohibition of nuclear weapons

Avtalen ble åpnet for at land kan skrive under fra 20. september 2017. Avtalen skulle tre i kraft 90 dager etter at 50 land hadde bundet seg juridisk til avtalen gjennom å ratifisere den. Det skjedde 24. oktober 2020, som betyr at avtalen trådte i kraft 22. januar 2021. 

Norge var ett av omlag 40 land som ikke deltok i forhandlingene om avtalen i det hele tatt. Sverige stemte for forbudet, som eneste nordiske land. 122 land stemte for avtalen. Danmark, Finland og Island stemte heller ikke.

Begrunnelsen til den norske regjeringen for ikke å skrive under avtalen er at den ikke vil skape fremgang fordi den ikke støttes av noen av de landene som har atomvåpen, og at det er uaktuelt for Norge å støtte et forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse.

Ifølge en rapport fra Folkerettsinstituttet ville en eventuell norsk tilslutning til avtalen om forbud mot atomvåpen være forenlig med Norges medlemskap i NATO, sett fra et juridisk perspektiv.       

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) mottok Nobels fredspris i 2017, blant annet for sitt arbeid med avtalen om forbud mot atomvåpen. 

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: