[[suggestion]]
FNs erklæring om urfolks rettigheter

Vedtatt

13.09.2007

Trådt i kraft

13.09.2007

Ratifisert av Norge

13.09.2007

Last ned fulltekst

Erklæring om urfolks rettigheter.pdf

Les mer på engelsk

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

FNs erklæring for rettighetene til urfolk ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. september 2007, etter mer en 20 års forhandlinger mellom stater og urfolksrepresentanter.

143 land stemte for urfolkserklæringen i 2007. Følgende fire land stemte mot: Australia, Canada, New Zealand og USA. Disse fire har en betydelig urbefolkning i sitt eget land, og en brutal historie knyttet til urfolk. Alle fire landene har i ettertid endret sin stemme og støtter i dag FNs erklæring om urfolks rettigheter. (Disse er derfor markert i grønt på kartet over, sammen med de 143 landene som stemte for i 2007). 

Elleve land stemte avholdende: Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russland, Samoa og Ukraina. I tillegg var det 34 medlemsland som ikke stemte, fordi de ikke var til stede under avstemningen i 2007. 

Beskrivelse

FNs erklæring for urfolks rettigheter fastsetter både individuelle og kollektive rettigheter for urfolk, inkludert rettigheter til kultur, identitet, språk, arbeid, helse og utdanning.

Erklæringen legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig.

Erklæringen forbyr også diskriminering mot urfolk, og framhever at urfolk må kunne delta i alle saker som angår dem. Urfolk har rett til å følge sine egne mål for å nå økonomisk og sosial utvikling.

Gjennomføring 

For urfolk er erklæringen viktig fordi det styrker deres muligheter til å bestemme over egne landområder og ressurser, selv om de ligger innenfor en stats grenser. Det gir også en økt beskyttelse av urfolks særegne kulturer, som ofte er under hardt press fra storsamfunnene urfolk som regel er omringet av.

I tillegg til urfolkserklæringen er urfolks rettigheter beskyttet gjennom ILO-konvensjon nr. 169 (1989).

FN har også opprettet et permanent forum for urfolk, som skal gi råd og koordinere organisasjonens arbeid med urfolks rettigheter, i tillegg til en spesialrapportør for urfolkssaker.

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: