[[suggestion]]
Den internasjonale dagen for tegnspråk
Den internasjonale dagen for tegnspråk
Maleni Chaitoo holder en tale på markeringen av FNs dag for personer med nedsatt funksjonevne foro/UNphoto/Amanda Voisard
Nyle DiMarco on the first Int'l Day of Sign Languages (23 September)

En dag for tegnspråk

Tegnspråk er en visuell kommunikasjonsform som benyttes av døve, tunghørte og hørende. Det eksisterer mer enn 300 ulike tegnspråk, og det finnes også et felles internasjonalt tegnspråk .

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne fastslår at tegnspråkene er fullverdige språk med lik status som talespråk. Land som har skrevet under på konvensjonen forplikter seg til å anerkjenne og fremme tegnspråk.

På verdensbasis er det rundt 70 millioner døve mennesker i følge Verdensforbundet for døve (WFD). For personer som er døve eller har annen hørselshemming er tidlig tilgang på tegnspråk og tjenester på tegnspråk avgjørende for vekst og utvikling. For å kunne nå bærekraftsmålene må tjenester som god utdanning være tilgjengelig for døve.

Historikk

FNs generalforsamling vedtok 19. desember 2017 at den 23. september skal være den internasjonale dagen for tegnspråk. Datoen 23. september er valgt siden Verdensforbundet for døve ble opprettet denne dagen i 1951.

Generalforsamlingen vedtok å opprette dagen for å skape blest rundt viktigheten av tegnspråk og for å fremme flerspråklighet. FN bruker flerspråklighet som et middel for å fremme, bevare og beskytte mangfoldet av ulike språk og kulturer.

Tegnspråk benyttes i ulike FN-organ og dette bidrar til å øke effektiviteten, ytelsen og åpenheten i organisasjonen.

Lær mer

Om dagen på Word Federation of Deaf sine sider

Om tegnspråk på Norges døveforbund sine sider

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Abonner på nyhetsbrev: