[[suggestion]]
Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse
Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse
Opplæring er viktig for å få slutt på kjønnslemlestelse. Her fra en jordmorskole i Nord-Darfur, Sudan. Foto: Albert Gonzalez Farran / UNAMID.

Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse blir markert 6. februar hvert år. 

Kvinnelig kjønnslemlestelse omfatter alle inngrep som innebærer å forandre eller skade kvinnens kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker. Inngrepet er internasjonalt anerkjent som et brudd på menneskerettighetene til jenter og kvinner.

Praksisen er utbredt i rundt 30 land, de fleste av disse i Afrika og Midtøsten. De fleste inngrepene skjer før fylte 15 år (Kilde: Verdens helseorganisasjon). 

Kjønnslemlestelse er brudd på menneskerettighetene 

Praksisen er brudd på grunnleggende menneskerettigheter som retten til helse, sikkerhet og fysiske integritet, retten til å ikke bli utsatt for tortur eller inhuman og nedverdigende behandling, og retten til liv dersom inngrepet ender i dødsfall.

Over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse (Kilde: UNICEF). 

Kjønnslemlestelse fører til store skader 

Det er ingen helsemessige fordeler med kjønnslemlestelse, og det fører ofte til store skader. I verste fall kan inngrepet føre til død.

Typiske skader inkluderer: 

  • Infeksjoner og cystedannelser. 
  • Skader på urinrør, blære, skjede og endetarm.
  • Ufrivillig barnløshet.
  • Økt risiko for komplikasjoner ved fødsel. 
  • Smerter ved samleie. 
  • Psykologiske problemer.

(Kilde: Verdens helseorganisasjon)

Fight Against FGM - United Nations

Hva gjør FN?

Bærekraftsmålene vil avskaffe kjønnslemlestelse 

Gjennom FNs bærekraftsmål har verdens land blitt enige om å få slutt på kvinnelig kjønnslemlestelse innen 2030. Mål 5, som omhandler likestilling mellom kjønnene, sikter på å avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kvinnelig omskjæring i sine delmål.

UNFPA-UNICEF 

Siden 2008 har FNs befolkningsfond (UNFPA), sammen med FNs barnefond(UNICEF), ledet den største globale innsatsen for å eliminere kvinnelig kjønnslemlestelse. UNFPA-UNICEF felles program for eliminering av kjønnslemlestelse har prosjekter i 17 land hvor kjønnslemlestelse er en vanlig praksis. 

Programmet jobber direkte i lokalsamfunn for å endre folks holdninger til kjønnslemlestelse, samtidig som det samarbeider med regjeringer for å fremme lover som forbyr praksisen og for å sikre at jenter har tilgang til gode helsetjenester.

Historie

I 2012 utpekte FNs generalforsamling 6. februar som Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse, med mål om å styrke innsatsen for å eliminere praksisen. 

Lær mer

Temaside om menneskerettigheter

Temaside om kvinner og likestilling

FNs bærekraftsmål nummer 5 Likestilling mellom kjønnene 

FNs befolkningsfond (UNFPA)

FNs barnefond (UNICEF)

Abonner på nyhetsbrev: