[[suggestion]]
Den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske
Den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske
Kinesisk båt arrestert for ulovlig fisking i Libya. Foto: Melissa Romao

FNs engasjement i fiskeressursene

I global sammenheng har overfiske, overutnyttelse og overkapasitet ført til en stadig hardere konkurranse om fiskeressursene. Dette har igjen ført til at ulovlig, urapportert og uregulert fiske har økt. Begrepet IUU-fisking (illegal, unreported, unregulated fishing) omfatter en rekke aktiviteter som har som felles mål å unngå nasjonale og internasjonale forskrifter på områder som kysthavet, Stillehavet og Svartehavet. 

Det viktige temaet ble tatt opp til diskusjon av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) i Marrakech i 2015 hvor internasjonale eksperter diskuterte tiltak  for å avverge IUU-fiske, og dette førte videre til en opprettelse av dagen.

Svartelister over fartøy som har brutt reglene for fiske

Fiskeridirektoratet i Norge har opprettet svartelister over fiskefartøy for å bidra til å skape oppmerksomhet rundt arbeidet med å bekjempe ulovlig fiske. Fiskeridirektoratet har to slike svartelister; IUU-listen og «Norwegian Black List».

En resolusjon for å bekjempe ulovlig fiske ble vedtatt av Generalforsamlingen 5. desember 2017.

Les mer

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) sine sider om dagen og om ulovlig fiske

Fiskeridirektoratet om ulovlig fiske

Abonner på nyhetsbrev: