[[suggestion]]
FNs minnedag etter Tsjernobyl-ulykken
FNs minnedag etter Tsjernobyl-ulykken
Bildet viser den ødelagte atomreaktoren nr 4 fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 fra et tak i byen Pripjat. Foto: Dana Sacchetti/IAEA

Mer enn tretti år har gått siden katastrofen inntraff. Tsjernobyl-ulykken er det verste atomkatastrofen i verden og enda i dag lever verden i skyggen av den. 

Den internasjonale minnedagen etter Tsjernobyl-ulykken markeres for å hedre ofrene og understreke behovet for å gjøre mer for å hjelpe de rammede. 

Hva skjedde i Tsjernobyl? 

I 1986 eksploderte en av reaktorene i et atomkraftverk i byen Tsjernobyl. 

En sky med radioaktive stoffer ble spredt over store deler av datidens Sovjetunionen – dagens Belarus (Hviterussland), Ukraina og Russland. FN beregner at rundt 8,4 millioner mennesker i de tre landene ble utsatt for stråling etter ulykken.  

Fortsatt er regionen sterkt berørt. Å gjenopprette Tsjernobyl er fortsatt en enorm oppgave, som bare vil oppnås gjennom kollektivt samarbeid mellom alle parter, på alle nivåer. 

Hva gjør FN? 

Siden 1986 har FN og andre frivillige organisasjoner lansert mer enn 230 forskjellige forsknings- og bistandsprosjekter innen helse, kjernefysisk sikkerhet, rehabilitering, miljø, produksjon av rene matvarer og informasjon. 

I 1991 opprettet FN Tsjernobyl-fondet, som administreres av FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA). 

Til støtte for både nasjonale og internasjonale og offentlige hjelpeprogrammer lanserte FN i 2009 Det internasjonale forsknings- og informasjonsnettverket for Tsjernobyl (ICRIN). Hjelpeprogrammet er en langsiktig plan som skal ta for seg bærekraftig utvikling av territoriet.  

FNs historie med atomkraft

FN ble opprettet i kjølvannet av andre verdenskrig. Krigen kulminerte med atomsprengningene i Hiroshima og Nagasaki, og brakte med seg et stort behov for å sette atomspørsmålet på dagsorden. 

Gjennom sin aller første resolusjon opprettet generalforsamlingen FNs atomenergikommisjon, som skulle sikre at atomenergien bare ble brukt til fredelige formål. 

Da forholdet mellom øst og vest kjølnet under den kalde krigen så stanset dette arbeidet. Kommisjonen ble dermed oppløst i 1952. 

I 1957 ble Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) opprettet. IAEA er en selvstendig internasjonal organisasjon, men med tett tilknytning til FN. IAEA jobber med å fremme fredelig utnyttelse av atomenergi, og for å forhindre spredningen av atomvåpen.

Historie

Den 8. desember 2016 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som utpekte 26. april til FNs minnedag for Tsjernobyl-ulykken.

Dagen skal minnes katastrofen som inntraff for over tre tiår siden, og minne om at konsekvensene fremdeles er store for berørte samfunn og pårørende. 

Lær mer

Les mer om atomvåpen og nedrustning på vår temaside

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA)

Abonner på nyhetsbrev: