[[suggestion]]
Internasjonal dag for eldre
Internasjonal dag for eldre
Deltagere ved et møte i FN om bærekraft i byer og inkludering av eldre. Foto: UN photo Kim Haughton

Tema 2021: Digitalisering

Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er "digital rettferdighet for alle aldre". Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Teknologi forandrer måten vi kommuniserer med hverandre og organiserer samfunnet på. Det er store forskjeller i verden når det gjelder tilgang til teknologi. Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til internett, og eldre opplever i større grad å bli ekskludert fra den digitale sfæren enn yngre. Dette skuldes at de enten ikke har tilgang til digitale verktøy, eller mangler kunnskap om hvordan de fungerer.

Eldre og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål FN ønsker å oppnå innen 2030. Mål nummer tre er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Den internasjonale dagen for eldre er viktig for FN da det stadig blir flere eldre i verden. Innen 2050 er det antatt at en av seks personer vil være eldre enn 65 år, og da vil behovet for god helse blant eldre være avgjørende for å nå målet.

FNs tiår for sunn alderdom - 2021-2030.

FN har erklært 2021-2030 for tiåret for sunn alderdom. Hovedmålene for denne satsninger er å:

  • rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet
  • øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeiderne som jobber for god helse blant eldre, da med spesielt fokus på sykepleiere
  • forsøke å minske ulikhetene mellom helsen til de eldre som lever i utviklingsland kontra de som ikke gjør det, slik at alle eldre kan oppleve god helse og livskvalitet

FNs arbeid for eldre

Den internasjonale dagen for eldre ble første gang markert offisielt i 1990, men FNs engasjement for eldre menneskers rettigheter går lenger tilbake i tid. I 1982 arrangerte FN en verdenskonferanse holdt i Wien hvor temaet var eldre mennesker. Under denne konferansen ble det vedtatt en plan kjent som «"Vienna International Plan of Action on Ageing".

Siden den gang har det blitt vedtatt stadig mer omfattende planer for ivaretakelse av eldre. Først i 1991 ble menneskerettigheter for eldre adressert spesifikt; nesten førti år etter Verdenserklæringen for menneskerettigheter. I 2002 ble ansvaret for eldres rettigheter tillagt styresmaktene gjennom "Madrid international plan of action on aging".

Les også

FNs bærekraftsmål 

Temasider om befolkning

FNs egne sider om temaet aldring 

Tiåret for sunn aldring 2020-2030

FNs egne sider om Eldredagen

FNs verdenserklæring om menneskerettighetene

Abonner på nyhetsbrev: