[[suggestion]]
Internasjonal dag for pressefrihet
Internasjonal dag for pressefrihet
Journalister på jobb Foto venster UNESCO; høyre UN Foto/Evan Schneider

Den internasjonal dagen for pressefrihet markeres for å understreke viktigheten av pressefrihet, for å bringe bevissthet til at media må forsvares mot angrep og for å hedre journalister som har mistet livet i jakten på viktige historier. 

Det er også en dag for refleksjon rundt spørsmål om pressefrihet og yrkesetikk.

Pressefrihet

Pressefrihet er pressens rett til å spre informasjon og kritisere forhold, uten sensur. Det er en hjørnesteinen i ethvert demokrati. 

En fri presse øker ytringsfriheten og den bidrar til fred, bærekraft, utryddelse av fattigdom og bevaring av menneskerettigheter.

Pressefrihetsindeksen er et mål på pressefriheten i verdens land. Den rangerer land ut fra hvor god pressefrihet det er i landet fra "0" som best, og "100" som dårligst. Den utarbeides av den internasjonale organisasjonen Reportere uten grenser.  

Pressefrihetsindeksen er basert på syv ulike kriterier:

  • mangfoldet av presse i landet,
  • medieuavhengighet,
  • hvor åpent samfunnet er generelt,
  • om lovverket fungerer undertrykkende eller restriktivt,
  • gjennomsiktighet,
  • infrastrukturen i produksjon,
  • vold og overgrep mot journalister.

Pressefrihet i FN-systemet

Pressefrihetsdagen ble erklært i 1993, etter ønske fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)

UNESCOs generalkonferanse påpekte gjennom resolusjonen «Promotion of press freedom in the world» fra 1991, at en fri, mangfoldig og uavhengig presse er en essensiell del av ethvert demokrati.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) har ansvar for å fremme fri flyt av ideer i ord og bilder. UNESCO jobber derfor for å fremme frie, uavhengige og pluralistiske medier på trykk, i kringkasting og på nett. 

Datoen, 3. mai, er valgt for å minnes Windhoek-erklæringen, vedtatt av UNESCOs generalkonferanse for å fremme «en uavhengig og mangfoldig afrikansk presse», fra 3. mai 1991 i Windhoek i Namibia.

I 2006 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1738 hvor de fordømmer angrep på journalister som arbeider i konfliktområder. Mange steder utsettes journalister for overgrep og vold i forsøk på å hindre dem fra å rapportere fritt om situasjonen i området. 

Flere ressurser

Statistikk over pressefrihet i verden 

Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister

UNESCOs arbeid med ytringsfrihet

Abonner på nyhetsbrev: