[[suggestion]]
Internasjonal dag for verdens hav
Internasjonal dag for verdens hav
En fisker på vei ut med båten sin. Tanzania. Foto: UNphoto

The Ocean: Life and livelihoods

Havet trenger vår oppmerksomhet nå. 90% av bestanden av store fisker er på vei til å bli utarmet, og 50% av korallrevene er ødelagt. Vi tar mer fra havet enn vi kan bygge opp igjen.

I 2021 starter FN og UNESCO  tiåret for havforskning 2021-2030, en tiårsplan for å styrke internasjonalt samarbeid om forskning og innovasjon for å bedre situasjonen i  havet.

Havet regulerer klimaet, mater millioner av mennesker, produserer oksygen, er hjemmet til utrolig mange dyrearter og gir oss medisiner og kunnskap.

Etter å ha forurenset havene på kloden med plast i flere tiår har nå verdenssamfunnet, inkludert FN, et stort engasjement og arbeid i å redusere vår bruk av plast og vår forsøpling med plast.

Hvordan markeres dagen?

Ideen om opprettelse av en egen dag ble for første gang lansert på verdenskonferansen i Rio i 1992, men først i 2008 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/63/111 som fastslår at 8. juni skal være FNs internasjonale dag for verdens hav.

Resolusjonen oppfordrer land og organisasjoner til å fortsette samarbeidet om navigering og sikkerhet på sjøen, samt å forebygge, redusere og kontrollere forurensning fra skip.

Medlemslandene oppfordres til å øke satsing på forskning og å dele informasjon om verdens hav, for å styrke felles kunnskap om havene og navigasjonen der, spesielt i internasjonalt farvann, i havner og i verneverdige områder.

FNs første Havkonferanse ble holdt i juni 2017. Havkonferansen hjalp til med å implementere FNs bærekraftsmål nummer 14 som handler om liv under vann, og hvordan man skal sikre bærekraftig bruk av hav, sjøer og marine ressurser.

Havretten

Verden har ulike konvensjoner og regelverk som skal regulere bruk og ferdsel på hav, og den viktigste er Havrettskonvensjonen. Havrettskonvensjonen kalles ofte ”havets grunnlov”. Konvensjonen regulerer det meste som har med havet å gjøre, fra fiske og oljeutvinning til miljøspørsmål, ferdsel og landegrenser.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Unescos portal om dagen

Havrettskonvensjonen

Verdens miljødag

The Decade of Ocean Science for Sustainable Development

Abonner på nyhetsbrev: