[[suggestion]]
Internasjonal dag mot rasediskriminering
Internasjonal dag mot rasediskriminering
På en vegg i Palermo står det: "Love music, hate racism" Flickr/Luka Savettlere CC BY-NC-ND 2.0

Den internasjonale dagen mot rasediskriminering markeres 21. mars hvert år for å sette fokus på rasisme. Millioner av mennesker verden over opplever diskriminering på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning, nasjonal opprinnelse eller etnisk opprinnelse. Rasediskriminering kan opptre i mange former, men felles for de alle er at diskrimineringen har en svært ødeleggende effekt både på enkeltmennesker og på samfunnet som helhet. 

Menneskerettigheter og diskriminering

Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker i verden har, og gjennom disse rettighetene en rett til å ikke bli diskriminert. Denne retten er uttrykt allerede i første artikkel av verdenserklæringen for menneskerettigheter:

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, artikkel 1

I 1965 ble FNs rasediskrimineringskonvensjon vedtatt. Konvensjonen mot rasediskriminering var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN, og var et viktig første skritt mot å realisere løftene i menneskerettighetserklæringen. Konvensjonens formål er å sørge for at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse har de samme rettighetene som alle andre. Likevel er diskriminerende praksiser enda utbredt mange steder i verden. 

Historie

FNs generalforsamling bestemte allerede i 1966 at 21. mars skal markeres for å støtte kampen mot rasediskriminering. FN valgte denne dagen til minne om protestene mot passlovene i Sør-Afrika den 21. mars 1960. Passlovene skulle hindre at afrikanere fikk oppholde seg i hvite områder uten særskilt tillatelse. Protestene endte med Sharpville-massakren, der 69 mennesker ble drept av politiet. 

Les mer

Abonner på nyhetsbrev: