[[suggestion]]
Internasjonal ungdomsdag
Internasjonal ungdomsdag
"Dialogue and Mutual Understanding”, i FNs Generalforsamling ved FNs hovedkontor i New York. UN Photo/ Paulo Filgueiras

FN har markert den internasjonale ungdomsdagen siden 1999, som understreker ungdoms viktige deltagelse i samfunnet og setter søkelys på de ulike utfordringene og problemene som spesielt unge møter.

Det er mange utfordringer for ungdom i verden i dag. Verden over er det ofte få eller ingen muligheter for ungdom til å påvirke politiske, økonomiske og sosiale forhold i sitt nærmiljø. Politisk ustabilitet og konflikter hindrer utdanning og trygghet og et stramt arbeidsmarked gjør det vanskelig for unge å få arbeid. Dette er utfordringer som har blitt verre med COVID-19 pandemien og den sosiale nedstengningen som fulgte. I juni 2021 anslo FN at 19 land fortsatt holdt skolene stengt, noe som rammer 157 millioner elever. Mange programmer for yrkesopplæring har og blitt satt på vent og gjør det tøffere for unge å tilegne seg ferdighetene de trenger for arbeidslivet.

Youth Engagement

Ungdoms deltagelse

FNs generalforsamling vedtok allerede i 1965 en erklæring for å fremme ungdoms deltagelse i fred og demokrati. I 1985 markerte FN det første internasjonale ungdomsåret. 

I desember 2015 ble en historisk resolusjon vedtatt i FNs sikkerhetsråd; resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. 

Med denne resolusjonen satte man for første gang på den globale dagsorden behovet for å øke ungdoms deltakelse i fredsbygging. Resolusjonen utfordrer måten vi tenker på ungdom i konflikt, fra et problem til noen som kan skape positiv endring.

FN har også en egen ungdomsutsending og en ungdomsstrategi for å bedre involvere ungdom i forum der beslutninger tas og arbeide for at unges behov og rettigheter ivaretas.

 

Bærekraftig utvikling 

Engasjement og deltagelse fra ungdom er helt nødvendig for å få til bærekraftig utvikling og nå bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål skal være oppnådd innen 2030. Det betyr at dagens unge i høyeste grad vil bli påvirket av hvordan verden prioriterer for å få dette til.  Unge må ha en ledende rolle i å sikre at verden oppnår målene, særlig gjennom bærekraftig forbruk og produksjon. 

I Norge har Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) gitt ut en rapporten «1,8 milliarder grunner. Ungdom, utvikling og bærekraft», som tar for seg hvordan ungdom kan inkluderes i større grad i beslutninger og utvikling av FNs bærekraftsmål 

Lær mer

FNs sikkerhetsråds resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet

Landsrådet for Norges barne- og undomsorganisasjoners arbeid med FN

Verdensdag for ungdomsferdigheter

Den internasjonale jentedagen

Abonner på nyhetsbrev: