[[suggestion]]
Verdens helsedag
Verdens helsedag
Verdens helseorganisasjon (WHO): Dr. Ahmed El Ganainy undersøker øynene til en liten jente under et humanitært oppdrag i Somalia i 2014. Foto: UN Photo/David Mutua

Verdens helsedag markeres årlig. Hvert år velges et nytt tema som skal sette søkelys på spesifikke problemområder og prioriteringer innen global helse.

75 år med forbedring av folkehelse

Temaet for helsedagen 2023 er 75 år med forbedring av folkehelse. WHO har satt dette som tema i anledning sitt 75-års jubileum.

Jubileet er en god anledning til å se tilbake på utviklingene som har forbedret menneskers livskvalitet de siste syv tiår. Det er også en mulighet til å motivere til handling for å håndtere dagens ̶ og morgendagens helseutfordringer. 

 

75 år med forbedring av folkehelse

FNs bærekraftsmål jobber for god helse 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

FNs bærekraftsmål nummer 3 jobber for å sikre god helse og fremme livskvaliteten for alle.

For at dette målet skal nås, kreves det en massiv innsats de neste årene. 

Historie

Datoen for verdens helsedag er valgt fordi det var på denne datoen at Verdens helseorganisasjon (WHO) ble opprettet i 1948. 

WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå. Organisasjonen har definert helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser.

Nøkkelansvaret til organisasjonen er å lede og koordinere internasjonal helse innen FN-systemet. 

Lær mer

Oversikt over FNs bærekraftsmål

Verdens helseorganisasjon

Abonner på nyhetsbrev: