[[suggestion]]
Verdens helsedag
Verdens helsedag
Verdens helseorganisasjon (WHO): Dr. Ahmed El Ganainy undersøker øynene til en liten jente under et humanitært oppdrag i Somalia i 2014. Foto: UN Photo/David Mutua

Verdens helsedag markeres årlig. Hvert år velges et nytt tema som skal sette søkelys på spesifikke problemområder og prioriteringer innen global helse.

Vår planet, vår helse

Temaet for helsedagen 2022 er "Vår planet, vår helse". WHO har satt dette som tema for å rette oppmerksomheten mot handlingene som kreves for å holde både oss mennesker og planeten vår friske.

Ifølge WHO mister over 13 millioner mennesker livet hvert år av miljøårsaker. Disse dødsfallene kunne vært unngått. 

Verden styrer mot klimakatastrofe om vi ikke reagerer umiddelbart

FNs generalsekretær António Guterres

Hetebølger og skogbranner, flom og ekstremnedbør, underernæring på grunn av råvaremangel som følge av ødelagte avlinger og tap av biologisk mangfold, forurenset luft og hav, og sykdommer som overføres via vann, mat eller insekter er eksempler på hvordan klimaendringene påvirker helse negativt.

Klimaendringer er med på å øke antallet tilfeller av sykdommer som kreft, astma, hjertesykdommer og myggbårne sykdommer som denguefeber og malaria.

Ifølge WHO vil økende temperaturer, fuktighet og flom forårsaket av klimaendringer føre til at myggbårne sykdommer sprer seg over større geografiske områder. WHO anslår at klimaendringene vil sette ytterligere 2 milliarder mennesker i fare for myggbårne sykdommer.

Årets tema belyser sammenhengen mellom helsen til oss mennesker og til kloden vår. Klimakrisen er også en helsekrise, og vi må gjøre det vi kan for en friskere morgendag.

Vår planet, vår helse

FNs bærekraftsmål jobber for god helse 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

FNs bærekraftsmål nummer 3 jobber for å sikre god helse og fremme livskvaliteten for alle.

For at dette målet skal nås, kreves det en massiv innsats de neste årene. 

Historie

Datoen for verdens helsedag er valgt fordi det var på denne datoen at Verdens helseorganisasjon (WHO) ble opprettet i 1948. 

WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå. Organisasjonen har definert helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser.

Nøkkelansvaret til organisasjonen er å lede og koordinere internasjonal helse innen FN-systemet. 

Lær mer

Oversikt over FNs bærekraftsmål

Verdens helseorganisasjon

Abonner på nyhetsbrev: