[[suggestion]]
Verdens Hjertedag (WHO)
 

Hjerte- og karsykdommer er en gruppe sykdommer som omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe, hjertesvikt, hjerneslag og andre sykdommer i hjerte og blodårer. I 2016 mistet 17.9 millioner mennesker livet som følge av hjerte- og karsykdommer, noe som representerer 31 prosent av alle dødsårsaker globalt. 

Mennesker i lavinntekts- og middelinntektsland er særlig utsatt for hjerte- og karsykdommer. Dette skyldes at de er mer eksponert for risikofaktorer som tobakk kombinert med dårligere tilgang til helsevesenet og forurensing. Det er de fattigste i disse landene som er mest utsatt. 

Verdens hjertedag markeres hvert år den siste lørdagen i september. Dagen er knyttet til bærekraftsmål 3.4: Redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling innen 2030, samt fremme mental helse og livskvalitet. 

Et samarbeid 

Verdens hjertedag er Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) og World Heart Federation (WHF) sin globale kampanje for å øke bevisstheten rundt hjertehelse. 

WHF er en ikke-statlig organisasjon som er anerkjent av WHO, samt dens ledende partner i å forebygge hjerte- og karsykdommer.

Tall fra Norge

I følge Folkehelseinstituttet er det cirka 40 000 som behandles årlig i den norske spesialisthelsetjenesten for hjertekramper og hjerteinfarkt, 16 000 for hjertesvikt og 11 000 for hjerneslag. 

Det har imidlertid vært en bratt nedgang i hjerte- og kar-relaterte dødsfall i Norge de siste tjue årene.

I Norge er det LHL som ivaretar interessene til folk med hjerteproblemer samt deres pårørende.

Lær mer 

Verdens Helseorganisasjon (WHO)

WHO sine egne sider

World Heart Day fra World Heart Federation sine sider

Interaktivt kart over hjerte og karsykdommer fra WHO

Rettighetene til folk med hjerte- og karsykdommer fra LHL

Abonner på nyhetsbrev: