[[suggestion]]
Verdens sjakkdag
Verdens sjakkdag
Verdensmester Magnus Carlsen spiller 15 simultanspill ved et arrangement i FN-bygningen 2018. UN Photo/Mark Garten

Sjakk i koronapandemiens tid

Gjennom historien har spill og sport hjulpet mennesker gjennom kriser ved å bidra til å redusere stress og styrke den mentale helsen. I perioden der koronaviruset har hindret mye av spillene og sportsaktivitetene rundt om i verden, har sjakkspilling vist seg tilpassingsdyktig og vært en passende aktivitet for mange.

De siste månedene har interessen for sjakk doblet seg i følge rapportering. Det er flere enn noensinne som deltar i sjakkturneringer, dette er også som følge av at sjakkturneringer i økende grad er på online-plattformer. 

Sjakk for en bærekraftig utvikling

FN anerkjenner at idrett, kunst og fysisk aktiviteter gir muligheter til å endre menneskers måter å se verden på, endre væremåter og fjerne fordommer. Gjennom sport og idrett kan man bekjempe diskriminering og mildne konflikter, og bryte ned både etniske og politiske barrierer.

Sjakk er et av de eldste, intellektuelle og kulturelle spillene vi har. Det er billig og det er inkluderende, det kan spilles over alt og av alle, på tvers av språk, alder, kjønn, fysisk styrke eller sosial status.

Sjakk er et globalt spill, som kan bidra til å nå en rekke av FNs bærekraftmål innen områder som utdanning og helse, solidaritet og samarbeid, likestilling mellom kjønnene, integrering og fred.

Hvorfor en internasjonal dag for sjakk?

Datoen 20. juli ble valgt da dette er dagen for etableringen av Verdensjakkforbundet (FIDE) i 1924. På initiativ fra FIDE har Verdens sjakkdag vært markert rundt i verden siden 1966, men det var først i 2019 at FNs generalforsamling vedtok å markere Verdens sjakkdag som en av FNs internasjonale dager. I 2020 ble dagen markert av FN for første gang.

FN ønsker med dagen å markere FIDEs rolle i å støtte internasjonalt samarbeid gjennom sjakkaktiviteter, der målet er å skape fredelig vennskap over hele verden. FN ønsker også gjennom markeringer å fremme dialog, solidaritet og fredskultur.

Chess and a friend's notebook help Syrian boy cope with loss

Les mer

Verdensjakkforbundet

Norges sjakkforbund

Abonner på nyhetsbrev: