[[suggestion]]
Verdens tobakksfrie dag
Verdens tobakksfrie dag
Illustrasjonsfoto: Flickr / MuLaN™ / CC-2.0

Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988.

Helseskader og tobakk

Temaet for 2018 er ''Tobacco and heart disease''. Kampanjen vil sette fokus på linken mellom tobakk og hjerte- og karsykdommer, inkludert slag. Til sammen er disse sykdommene blant verdens hyppigste dødsårsaker. Kampanjen vil også se på hva enkeltmennesker og styresmakter kan gjøre for å redusere risikoen for sykdom fra tobakk. Kampanjen vil i tillegg fremme globale initiativ og muligheter for å håndtere tobakkepidemien og dens innvirkning på folkehelsen. 

Den globale tobakkepidemien dreper mer enn 7 millioner mennesker hvert år, hvorav 900 000 er ikke-røykere som dør av passiv røyking. Mer enn 80% av de 1 milliard røykere verden over lever i lav- og mellominntektsland. 

Helsedirektoratet endret i 2007 navnet fra Verdens røykfrie dag til Verdens tobakksfrie dag. Bakgrunnen for dette er at begrepet tobakk omfatter både snus og røyk. I tillegg bruker Verdens helseorganisasjon (WHO) begrepet World No Tobacco Day om denne dagen.

Lær mer

Verdens helseorganisasjon(WHO)

Abonner på nyhetsbrev: