[[suggestion]]
Verdensdag for å forebygge drukning
Verdensdag for å forebygge drukning
Verdensdagen for å forebygge drukning - barn svømmer på Haiti. Foto UN Photo

Ved å markere dagen ønsker FN å sette søkelys på hvordan vi kan forebygge drukning og redde menneskeliv. FNs generalforsamling vedtok i april 2021 at man skal markere en internasjonal dag for forebygging av drukning, den 25 juli hvert år. A/RES/75/273.

Alle deler av samfunnet, som styresmakter, FN-organisasjoner, sivilt samfunn, privat sektor, akademia og individuelle er invitert til å markere verdensdagen for å forebygge drukning. Vi trenger handling og tiltak på tvers av alle sektorer som kan være med på å forebygge.

Eksempel på tiltak som har vist seg å fungere: 

  • Å sette opp stengsler som hindrer folk fra å falle i vannet , eller hindrer tilgang til vannet. 
  • Å påse at barnehager og førskoler blir plassert trygt borte fra vann.
  • Opplæring i svømming, sikkerhet ved vann, og livredning.
  • Opplæring i sikker redning ved vann, og gjenoppliving. 
  • Innføre reguleringer som sikrer trygg ferjetrafikk, båtkjøring og frakt.
  • Forbedre flomsikring. 

Resolusjonen inviterer Verdens helseorganisasjon (WHO) til å være den som koordinerer arbeidet rundt drukningsforebygging i FN-systemet. Det er WHO som står for markering og materiell i tilknytning til dagen. 

Verdens helseorganisasjon sin side om Verdensdagen for å forebygge drukning

Abonner på nyhetsbrev: