[[suggestion]]
Verdensdagen for flyktninger
Verdensdagen for flyktninger
En teltleir for internt fordrevne som har søkt ly ved siden av UNMISS sine områder på grunn av konflikten i Jonlei i Sør-Sudan 2020. Foto: UN Photo/Isaac Billy

Krig i Europa, global matkrise og klimarelatert tørke og flom har ført til rekordmange mennesker på flukt. Ved inngangen til 2023 var 108 millioner mennesker verden rundt drevet på flukt på grunn av konflikt, vold eller forfølgelse – det høyeste tallet noen gang registrert. 

Verdens flyktningdag retter verdens oppmerksomhet mot flyktningers rettigheter, behov og drømmer, og bidrar til å mobilisere politisk vilje og ressurser slik at flyktninger ikke bare kan overleve, men også trives.

Tema for 2023: «Håp borte fra hjemmet»

Håp borte fra hjemmet. En verden der flyktninger alltid er inkludert.

I år setter Verdens flyktningdag søkelys på kraften i inkludering og løsninger for flyktninger.

Å inkludere flyktninger i samfunnene der de har funnet trygghet etter å ha flyktet fra konflikt og forfølgelse, er den mest effektive måten å støtte dem i å gjenoppta livet og gjøre dem i stand til å bidra i landene de har flyktet til.

Det er også den beste måten å forberede dem på å reise hjem og gjenoppbygge landene sine – når forholdene tillater dem å gjøre det trygt og frivillig – eller til å trives hvis de blir gjenbosatt i nye land.

Mennesker som flykter fra vold eller forfølgelse må kunne krysse grenser trygt. De skal ikke møte diskriminering ved grenser eller bli nektet flyktningstatus eller asyl på grunn av etnisitet, religion, kjønn eller opprinnelsesland.

FNs generalsekretær, António Guterres

UNHCRs årlige rapport: Oppdaterte flyktningtall

I forbindelse med flyktningdagen publiserer FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) den årlige UNHCR Global Trends Report.

Rapporten inneholder statistikk og analyser om flyktninger, internt fordrevne, asylsøkere, statsløse og mennesker som har returnert til hjemlandene sine.

 • Ved inngangen til 2023 var 108 millioner mennesker verden rundt drevet på flukt fra hjemmene sine på grunn av konflikt, vold eller forfølgelse – det høyeste tallet noen gang registrert. 
  • 62,5 millioner er på flukt i sitt eget land.
  • 45,9 millioner har flyktet til andre land.
 • I Afrika er 37,1 millioner mennesker på flukt. Afrika står for mer enn en tredjedel av verdens flyktninger. Både gamle og nye konflikter tvinger folk til å flykte fra hjemmene sine
 • I Midtøsten, Asia og Oseania er 41,7 millioner mennesker på flukt. Til tross for en periode med relativ ro i Syria, merkes de langsiktige effektene av konflikten over hele regionen. Katastrofer fortsetter også å ramme regionen. For andre år på rad opplevde Irak tørke, med temperaturer på opp mot 50 grader. I februar 2023 forårsaket et stort jordskjelv enorme ødeleggelser i Tyrkia og Syria.
 • I Amerika er 14,5 millioner mennesker på flukt. Til tross for oppmuntrende tegn på den diplomatiske fronten, fortsatte flyktning- og migrantkrisen i Venezuela å bli dypere i 2022. Totalt har rundt 7,2 millioner mennesker flyktet fra landet de siste årene, på jakt etter beskyttelse og et tryggere og bedre liv.
 • I Europa er 14,8 millioner mennesker på flukt. Etter åtte år med fiendtlige forhold eksploderte konflikten i det østlige Ukraina til fullskala krig 24. februar 2022. I løpet av noen uker hadde millioner av ukrainere flyktet fra hjemmene sine på jakt etter trygghet.

Kilde: Flyktninghjelpen

Rett til å søke trygghet – hva betyr det?

Følgende fem prinsipper bør ligge til grunn for at mennesker på flukt kan søke trygghet. 

 1. Rett til å søke asyl
  Å søke asyl er en menneskerett. Alle som flykter fra forfølgelse, konflikt eller menneskerettighetsbrudd har rett til å søke beskyttelse i et annet land.
   
 2. Sikker tilgang
  Grensene bør forbli åpne for alle mennesker som er tvunget til å flykte. Å begrense tilgangen og stenge grenser kan gjøre reisen enda farligere for folk som søker trygghet. 
   
 3. Vern mot utsendelse
  Folk kan ikke tvinges til å returnere til et land hvis deres liv eller frihet er truet i det landet. Dette betyr at mottakerland ikke skal sende noen tilbake uten å først vurdere farene menneskene vil møte hjemme.
   
 4. Ingen diskriminering
  Folk skal ikke diskrimineres ved grenser. Alle søknader om flyktningstatus må vurderes rettferdig, uavhengig av faktorer som rase, religion, kjønn og opprinnelsesland.
   
 5. Human behandling
  Mennesker som er tvunget til å flykte skal behandles med respekt og verdighet. Dette betyr blant annet å holde familier samlet, beskytte mennesker mot menneskehandlere og unngå vilkårlig internering.

Å oppnå trygghet er bare en begynnelse

Når de først er ute av fare, trenger mennesker som flykter fra krig eller forfølgelse muligheter til å leges, lære, jobbe og trives – i tråd med flyktningkonvensjonen  og den globale avtalen om flyktninger (UNHCR, engelsk). De trenger også endelige løsninger, som for eksempel muligheten til å returnere hjem i trygghet, å integrere seg lokalt eller å bli bosatt i et tredjeland.

Animasjonsfilm om flyktninger

Historie

FNs generalforsamling vedtok i 2000 at 20. juni skal være verdens dag for flyktninger.

Dagen ble markert for første gang i 2001. I 2001 var det 50 år siden flyktningkonvensjonen – den viktigste internasjonale avtalen om flyktningers rettigheter – ble vedtatt.

Selv om det er viktig å beskytte og bedre livene til flyktninger hver eneste dag, bidrar internasjonale dager som denne til at temaet som tas opp får særskilt, fortjent oppmerksomhet. 

Lær mer

Temaside om flyktninger

Flyktningkonvensjonen

Flyktninghjelpens årlige rapport: Flyktningregnskapet

De siste tallene fra UNHCR

Abonner på nyhetsbrev: